Audiovisuales Data dóna una taula digital interactiva

S'utilitzarà en les sessions d'alguns grups dels nens i nenes del Servei de Seguiment en l'Etapa Escolar.

Es tracta d'un dispositiu en forma de taula on la superfície superior és una pantalla multi-tàctil i multi-usuari, fins a 8 persones. Permet l’aprenentatge col·laboratiu i la interacció entre alumnes.

Aquesta eina incentiva l’aprenentatge en àrees curriculars tan diverses com les matemàtiques o la lecto-escriptura, a partir d’activitats creades amb imatges, textos, sons i vídeos.

L’educador pot aprofitar els programes existents, descarregar-los d’Internet , o crear-ne de nous, per adaptar-se als interessos i necessitats de l’alumnat.

Gràcies a Audiovisuales Data per aquesta donació!