Notícies

XVI Jornades Internacionals Barcelona Down

XVI Jornades Internacionals Barcelona Down

Discapacitat i deteriorament cognitiu en la persona amb la síndrome de Down. Del naixement a la vellesa.

Organitzem les XVI Jornades Internacionals Barcelona Down els propers 26 i 27 de novembre de 2015 amb l’objectiu de donar una visió global i reflexionar sobre la discapacitat intel·lectual i el deteriorament cognitiu associat a la síndrome de Down. 

Sobre els efectes de l'EGCG, substància present en el te verd

El comitè mèdic i científic de la Fundació Catalana Síndrome de Down considera que, malgrat els resultats prometedors del l'estudi sobre el te verd realitzat, encara no hi ha suficients evidències científiques que aconsellin el seu ús generalitzat en persones adultes amb la síndrome de Down. En menors de 18 anys, d'acord amb l'Agència Europea del Medicament (Committee on Herbal Medicinal Products), el seu ús no està recomanat.

La Fundació crea el Servei de Temps Lliure «Connecta»

Els serveis de Formació d'Adults i Oci s'uneixen per crear el Servei de Temps Lliure «Connecta» amb la finalitat d’oferir una atenció integral i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 18 anys, sobre les diverses possibilitats que proporciona el temps lliure.