Organigrama

*Comitè de Formació i comitè de Recerca. Composat pels diferents directors i coordinadors de les àrees mèdica i psicopedagògica.

**El Departament d'Administració s'encarrega de la gestió econòmica, administrativa i de RRHH.

***El Servei d'Atenció a les Famílies s'encarrega de l'acollida institucional i de les activitats per a les famílies. També de la gestió de recursos, i depèn del director i coordinadors de l'àrea psicopedagògica.

****El Departament de Comunicació s'encarrega de la comunicació, la captació de socis i empreses, i les publicacions.