Professionals

Formació bonificada

En els cursos marcats com a FORMACIÓ BONIFICADA, podeu recuperar l'import del cost de la formació aplicant una bonificació en la cotització a la Seguretat Social.

Per poder beneficiar-se d'aquesta gestió, les entitats s'hauran d'adherir al conveni d'Agrupació d'Empreses que us facilitarem.

Aula oberta

Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i altres professionals de l'educació.
Dates: 9 sessions, del 30 de setembre de 2013 al 26 de maig de 2014.
Horari: dilluns de 18 a 20 h.
Inscripcions: del 3 al 20 de setembre de 2013.
Lloc: Escola Ipsi (Carrer del Comte Borrell, 243, Barcelona).
Preu: gratuït (subvencionat pel Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).
Observacions: es lliurarà un certificat d'assistència validat per la Generalitat de Catalunya.

Formació bàsica per a professionals de l'educació, d’acord amb les necessitats de l'infant amb la sindrome de Down dins el marc escolar ordinari.

 • 30.09.2013 L'infant amb la síndrome de Down.
  Aspectes psicològics. R. Reyes.
 • 28.10.2013 L'infant amb la síndrome de Down.
  Aspectes mèdics. A. Nascimento.
 • 25.11.2013 L'inici de l'escolarització en el nen amb la síndrome de Down.
  D. Torres i un profesional de l'àmbit escolar, a determinar.
 • 16.12.2013 L'atenció de l'infant i de l'adolescent en el Servei de Seguiment en l'Etapa Escolar de la Fundació.
  A. Domènech.
 • 20.01.2014 Pràctiques inclusives d'alumnes amb altres discapacitats en centres d'ensenyament ordinari. J. Torrent.
 • 17.02.2014 Diferents metodologies i aplicacions didàctiques a l'aula.
  R. Coma.
 • 17.03.2014 El llenguatge en la síndrome de Down. Com afavorir el desenvolupament del llenguatge des de l'aula ordinària.
  E. Garriga.
 • 28.04.2014 Problemes de conducta: manifestacions i abordatge.
  B. Garvía.
 • 26.05.2014 El paper de les famílies en el procés educatiu del fill. M. Vázquez.

Seminari «Pubertat i joves amb la síndrome de down. De quina manera la crisi de l'adolescència els ajuda a fer-se grans»

Docents: M.J. Miquel.
Adreçat a: professionals de l'escola primària i secundària.
Durada: 4 hores.
Dates: dilluns 14 i 21 de octubre de 2013.
Horari: 18 a 20 h.
Inscripcions: a partir del 16 de setembre.
Preu: 50 €.

Sessions de treball que tenen per objectiu, a partir de situacions viscudes i de la teoria, revisar coneixements i donar estratègies als professionals de l'ensenyament per tal d'abordar en el sentit adequat aquesta etapa en el jove amb la síndrome de Down.

Seminari «La sexualitat en les persones amb discapacitat intel·lectual»

Docents: B. Garvía i M.J. Miquel.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors, cuidadors i
terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates:
divendres 22 i 29 de novembre de 2013.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir del 4 de novembre.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

S'oferiran les eines necessàries per entendre el desenvolupament de la sexualitat i de les relacions afectives a partir de la construcció de la identitat. S'analitzaran situacions presentades per part dels alumnes i dels ponents.

Seminari «Recursos metodològiques per a la formació de persones amb discapacitat intel·lectual severa»

Docent: Emili Grande

Adreçat a: professionals que treballen amb persones amb la síndrome de Down severa en serveis educatius, residencials i centres de dia.

Durada: 8 hores

Dates i horari: a determinar, dos matins a partir del febrer del 2014

Inscripcions: a partir del 13 de gener

Preu: gratuït.

El seminari forma part del projecte europeu Grundtvig «L'essencial és invisible als ulls», que té com a objectiu principal millorar les competències dels professionals que treballen en serveis educacionals de persones amb la síndrome de Down severa.

Aquesta formació es basarà en un model pedagògic innovador elaborat en el marc del projecte per tal d'oferir respostes a les necessitats de processos educatius més adequats.

Seminari «Cap a una planificació centrada en la persona»

Docent: P. Ruf
Adreçat a:
tècnics i educadors de serveis d'atenció a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
Durada: 8 hores.
Data: divendres 14 i 21 de febrer de 2014.
Horari:
9:30 a 13:30 h.
Inscripcions:
a partir del 20 de gener.
Preu:
100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

Com incorporar elements de la “Planificació Centrada en la Persona” dins la pràctica professional. S’oferirà la presentació d’estratègies, eines i casos pràctics al voltant de la vida adulta i de la vida independent.

Parella i parentalitat

Docent: Carles Pérez

Adreçat a: metges, psicòlegs, pedagogs i altres professionals de la salut i de l'àmbit social

Durada: 5 hores

Dates i horari: 23 de maig, de 9:30 a 14 h.

Inscripcions: a partir del 22 d'abril

Preu: 50 €

La parella afronta, davant la parentalitat, unes circumstàncies determinades per a esdevenir família. Es reflexionarà al voltant de la parella i la parentalitat en la societat actual i les seves repercussions en el desenvolupament dels fills.

Formulari d'inscripció

Seminari «La inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i l'entrada al món dels adults»

Docents: E. García i M. Martínez.
Adreçat a: pedagogs, educadors, insertors laborals, terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates: divendres 14 i 21 de març de 2014.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir del 24 de febrer.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

La integració laboral facilita l'adquisició del rol actiu del treballador. Aquest és un procés lent que requereix la intervenció dels professionals que coneguin tant les característiques del treballador amb discapacitat com l'entorn del món empresarial.
Anàlisi i reflexions sobre els diferents aspectes de la metodologia de la mediació utilitzada des del Servei "Col·labora" de la FCSD en el seguiment dels treballadors. Es presentaran casos pràctics.

Formulari d'inscripció

Seminari «Els inicis de la comunicació i del llenguatge en el nen amb la síndrome de Down»

Docent: Antònia Domènech.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i professionals de l’etapa d’escolarització de l’infant amb la síndrome de Down.
Durada: 4 hores.
Data: dimarts 22 i 29 d'abril de 2014.
Horari:
18 a 20 h.
Inscripcions: a partir del 24 de març.
Preu: 50 €.

A partir de plantejaments teòrics i pràctics aportats per la docent i pels participants, es reflexionarà sobre la comunicació i el llenguatge en el nen amb la síndrome de Down en les primeres etapes del desenvolupament.

Formulari d'inscripció

Seminari «Salut mental i sindrome de Down: quan són patològiques les conductes?»

Docents: B. Garvía.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors, cuidadors i terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates: divendres 9 i 16 maig de 2014.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir del 22 d'abril.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

Fins fa relativament poc temps, els trastorns mentals de les persones amb discapacitat intel·lectual no es diagnosticaven ni tractaven adequadament. Qualsevol alteració de la conducta s'atribuïa a la discapacitat, sense tenir en compte que les persones amb discapacitat poden patir, també, trastorns psicològics o psiquiàtrics susceptibles de tractament i, per tant, de millora.
En aquest seminari analitzarem: els trastorns afectius i de conducta més freqüents i les estratègies d'abordatge.

Formulari d'inscripció

Conferències

Adreçades a: famílies, professionals i estudiants.
Horari: 19.30 h.
Lloc: a determinar
Preu: Totes les conferències són gratuïtes, no cal inscripció prèvia.

 

  - Com abordar la sexualitat en persona amb la síndrome de Down

  Ponents: Beatriz Garvía

  Data: 12 de desembre

  Hora: 19:30 a 20:30 h.

  Lloc: Aula 608, Edifici IDEC (c/ Balmes, 132-134, Barcelona).

  Inscripcions: cal confirmar assistència a Gemma Serrano (telèfon 932 157 423 extensió 0 o per mail a  formacio@fcsd.org).

   

  - Un abordatge multidisciplinar dels problemes de salut mental en la persona amb la síndrome de Down

  Ponents: Josep Barba, Bessy Benejam, Beatriz Garvía

  Data: a determinar

  Hora: 19:30 a 20:30 h.

  Lloc: a determinar