Professionals

Formació bonificada

En els cursos marcats com a FORMACIÓ BONIFICADA, podeu recuperar l'import del cost de la formació aplicant una bonificació en la cotització a la Seguretat Social.

Per poder beneficiar-se d'aquesta gestió, les entitats s'hauran d'adherir al conveni d'Agrupació d'Empreses que us facilitarem.

XII Jornades Internacionals sobre la Síndrome de Down

Des d’una perspectiva multidisciplinària, professionals d’arreu reflexionarem entorn els canvis de paradigmes i dels nous reptes de l’atenció i promoció de l’autonomia personal de les persones amb síndrome de Down o altres
discapacitats intel·lectuals.
Compartirem protagonisme amb els principals interessats: els autogestors i llurs famílies, que s’incorporen al debat per a cercar vies de cooperació envers la plena inclusió social. Els nous marcs legals, l’avanç de la recerca i la innovació en els models d’atenció ofereixen noves oportunitats per a millorar la qualitat de vida de les persones.

En aquestes Jornades abordarem aspectes com:

• Drets humans
• Línies de recerca actuals
• Nous models i polítiques d’atenció a la persona en entorns inclusius

Les jornades s’adrecen a familiars i a professionals de l’àmbit psicopedagògic, social i de la salut.


Aula oberta

Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i altres professionals de l'educació.
Dates: 9 sessions, del 30 de setembre de 2014 al 28 de maig de 2015.
Horari: dijous de 18 a 20 h. (excepte la primera sessió que serà dilluns)
Inscripcions: del 2 al 20 de setembre de 2014.
Lloc:Espai 2 de la Fundació Catalana Síndrome de Down (C/ València, 79, 1r 3a, Barcelona).
Preu: gratuït (subvencionat pel Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).
Observacions: es lliurarà un certificat d'assistència validat per la Generalitat de Catalunya.

Formació bàsica per a professionals de l'educació, d’acord amb les necessitats de l'infant amb la sindrome de Down dins el marc escolar ordinari.

 • 29.09.2014 L'infant amb la síndrome de Down.
  Aspectes mèdics. Andrés Nascimento.
 • 30.10.2014 L'infant amb la síndrome de Down.
  Aspectes psicològics. Roser Reyes.
 • 27.11.2014 L'inici de l'escolarització en el nen amb la síndrome de Down.
  Dolors Torres i dos professionals de l'àmbit escolar, a determinar.
 • 18.12.2014 L'atenció de l'infant i de l'adolescent en el Servei de Seguiment en l'Etapa Escolar de la Fundació.
  Ma José Miguel.
 • 22.01.2015 Pràctiques inclusives d'alumnes amb altres discapacitats en centres d'ensenyament ordinari. Joan Torrent.
 • 26.02.2015 Diferents metodologies i aplicacions didàctiques a l'aula.
  Ramon Coma.
 • 26.03.2015 El llenguatge en la síndrome de Down. Com afavorir el desenvolupament del llenguatge des de l'aula ordinària. Enriqueta Garriga.
 • 30.04.2015 Problemes de conducta: manifestacions i abordatge. Beatriz Garvía.
 • 28.05.2015 El paper de les famílies en el procés educatiu del fill. Mónica Vázquez.

Seminari: "Les emocions en la relació educativa amb persones amb discapacitat intel·lectual severa"

Docent: Emili Grande

Adreçat a: professionals que han assistit al seminari "Eines metodològiques per a la formació de persones amb discapacitat intel·lectual severa.

Durada: 12 hores

Dates i horari: divendres 10 i dissabte 11 d'octubre de 2014 (un dia i un matí).

Inscripcions: a partir del 2 de septiembre de 2014.

Preu: gratuït.

El seminari forma part del projecte europeu Grundtvig «L'essencial és invisible als ulls», que té com a objectiu principal millorar les competències dels professionals que treballen en serveis educacionals de persones amb la síndrome de Down severa.

El projecte se centra en els aspectes emocionals de la relació personal, que influeixen inevitablement en la relació pedagógica entre professionals i persones ateses. Aquest seminari servirà tant per retornar els resultats del treball amb l'eina plantejada en la primera formació, com per crear un espai per treballar i compartir experiències sobre la gestió emocions en l'àmbit laboral.

Formulari d'inscripció

Seminari "Pubertat i joves amb la síndrome de down. De quina manera la crisi de l'adolescència els ajuda a fer-se grans"

Docents: M.J. Miquel.
Adreçat a: professionals de l'escola primària i secundària.
Durada: 4 hores.
Dates: dilluns 19 i 26 de gener de 2015.
Horari: 18 a 20 h.
Inscripcions: a partir de l'1 de desembre de 2014.
Preu: 50 €.

Sessions de treball que tenen per objectiu, a partir de situacions viscudes i de la teoria, revisar coneixements i donar estratègies als professionals de l'ensenyament per tal d'abordar en el sentit adequat aquesta etapa en el jove amb la síndrome de Down.

Formulari d'inscripció

Seminari "La sexualitat en les persones amb discapacitat intel·lectual"

Docents: B. Garvía i M.J. Miquel.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors, cuidadors i
terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates:
divendres 6 i 13 de març de 2015.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir de l'1 de desembre de 2014.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

S'oferiran les eines necessàries per entendre el desenvolupament de la sexualitat i de les relacions afectives a partir de la construcció de la identitat. S'analitzaran situacions presentades per part dels alumnes i dels ponents.

Formulari d'inscripció

Seminari "Cap a una planificació centrada en la persona"

Docent: P. Ruf
Adreçat a:
tècnics i educadors de serveis d'atenció a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
Durada: 8 hores.
Data: divendres 20 i 27 de març de 2015.
Horari:
9:30 a 13:30 h.
Inscripcions:
a partir del 8 de gener de 2015.
Preu:
100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

Com incorporar elements de la “Planificació Centrada en la Persona” dins la pràctica professional. S’oferirà la presentació d’estratègies, eines i casos pràctics al voltant de la vida adulta i de la vida independent.

Formulari d'inscripció

Seminari "Els inicis de la comunicació i del llenguatge en el nen amb la síndrome de Down"

Docent: Antònia Domènech.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i professionals de l’etapa d’escolarització de l’infant amb la síndrome de Down.
Durada: 4 hores.
Data: dijous 7 i 14 de maig de 2015.
Horari:
18 a 20 h.
Inscripcions: a partir del 7 de abril de 2015.
Preu: 50 €.
Lugar: Espai 2 de la Fundació Catalana Síndrome de Down (c/ València, 79, 1r 3a., Barcelona).

A partir de plantejaments teòrics i pràctics aportats per la docent i pels participants, es reflexionarà sobre la comunicació i el llenguatge en el nen amb la síndrome de Down en les primeres etapes del desenvolupament.

Formulari d'inscripció

Seminari "La inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i l'entrada al món dels adults"

Docents: E. García i M. Martínez.
Adreçat a: pedagogs, educadors, insertors laborals, terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates: divendres 8 i 15 de maig de 2015.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir del 7 de abril de 2015.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

La integració laboral facilita l'adquisició del rol actiu del treballador. Aquest és un procés lent que requereix la intervenció dels professionals que coneguin tant les característiques del treballador amb discapacitat com l'entorn del món empresarial.
Anàlisi i reflexions sobre els diferents aspectes de la metodologia de la mediació utilitzada des del Servei "Col·labora" de la FCSD en el seguiment dels treballadors. Es presentaran casos pràctics.

Formulari d'inscripció

Seminari "Salut mental i síndrome de Down: quan són patològiques les conductes?"

Docents: B. Garvía.
Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs, educadors, cuidadors i terapeutes ocupacionals.
Durada: 8 hores.
Dates: divendres 29 de maig i 5 de juny de 2015.
Horari: 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: a partir del 7 d'abril de 2015.
Preu: 100 €. FORMACIÓ BONIFICADA*.

Fins fa relativament poc temps, els trastorns mentals de les persones amb discapacitat intel·lectual no es diagnosticaven ni tractaven adequadament. Qualsevol alteració de la conducta s'atribuïa a la discapacitat, sense tenir en compte que les persones amb discapacitat poden patir, també, trastorns psicològics o psiquiàtrics susceptibles de tractament i, per tant, de millora.
En aquest seminari analitzarem: els trastorns afectius i de conducta més freqüents i les estratègies d'abordatge.

Formulari d'inscripció

Conferències

Adreçades a: famílies, professionals i estudiants.
Horari: 19.30 h.
Lloc: a determinar
Preu: Totes les conferències són gratuïtes. Cal inscripció prèvia a gserrano@fcsd.org.

 - Planificació de futur: què hem de tenir en compte quan els fills i nosaltres som grans

Ponents: Mónica Vázquez

Data: dijous 23 d'octubre de 2014.

Inscripcions: de l'1 fins al 20 d'octubre de 2014 a gserrano@fcsd.org.

 

- Un abordatge multidisciplinar dels problemes de salut mental en la persona amb la síndrome de Down

Ponents: Josep Barba, Bessy Benejam, Beatriz Garvía

Data: dijous 5 de febrer de 2015.

Inscripcions: del 8 de gener al 2 de febrer de 2015.

- Senyals d'alarma per al diagnòstic precoç del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) en nens petits amb la síndrome de Down

Ponent: Belinda Ortiz

Data: dijous 16 d'abril de 2015.

Inscripcions: del 16 de març fins al 13 d'abril de 2015.