Professionals

Formació bonificada

En els cursos marcats com a FORMACIÓ BONIFICADA, podeu recuperar l'import del cost de la formació aplicant una bonificació en la cotització a la Seguretat Social.

Per poder beneficiar-se d'aquesta gestió, les entitats s'hauran d'adherir al conveni d'Agrupació d'Empreses que us facilitarem.

Empreses que desitgin aplicar la bonificació: PIMEC no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Tripartita si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIMEC rebi la documentació sol·licitada.

Aula oberta. Inclusió escolar d'infants amb la síndrome de Down

AQUEST CURS ESTÀ RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA .

El curs pretén, a partir d’un referent teòric aportat pels especialistes, donar al professional la formació necessària per a l’adequat enfocament de la tasca pedagògica i social que afavoreixi la real integració escolar i social de les persones amb la síndrome de Down o amb necessitats educatives especials. Treball pràctic de reflexió a través de l'observació de la pròpia experiència.

Objectius

  1. Conèixer les característiques bàsiques del  desenvolupament neuromotriu de l’infant amb la síndrome de Down.
  2. Conèixer els principals trets característics i aspectes mèdics que poden influir en l’escolaritat de l’infant amb la síndrome de Down.
  3. Conèixer els estils d’aprenentatge dels infants amb la síndrome de Down.
  4. Conèixer els principals trets psicològics i de comportament de l’infant amb la síndrome de Down.
  5. Conèixer com es desenvolupa el llenguatge de l’infant amb la síndrome de Down i com afavorir el desenvolupament del llenguatge des de l’aula ordinària.

Consultar el programa.

Lloc: Espai 2 Fundació Catalana Síndrome Down (C/València, 79-81, 1r 3a, Barcelona).

Horari: dijous de 18 a 20 hores, excepte la 1 sessió - dilluns de 18 a 20h.

Preu: 117€

Inscripcions: a partir del dia 4 de setembre.

Per qualsevol comunicació en referència al curs contacteu amb Gemma Serrano al tel. 932157423 ext. 0 o bé al correu gserrano@fcsd.org.

Per obtenir el certificat es demanarà una assistència mínima del 80%.

Formulari d'inscripció

Estratègies d’aprenentatge d’alumnes amb la síndrome de Down

Formador: Emilio Ruiz

14 de gener de 2017, de 10 a 14h.

Lloc: Casa del Mar (c/ Albareda, 1, Barcelona).

Preu: 25€

Si entenem que la inclusió escolar en centres ordinaris és la millor fórmula per als infants amb la síndrome de Down, perquè aquesta es faci en les millors condicions i benefici per tots, serà necessari conèixer com aprenen i quines adaptacions curriculars caldrà fer.    


Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) en la població amb la síndrome de Down

Impartirà Belinda Ortiz, Psicòloga Clínica del Centre Mèdic Barcelona Down i del Servei d'Atenció Terapèutica de la Fundació.

Dia i hora: divendres 10 de març, de 10 a 14h

Lloc: Espai 2 de la Fundació (c/ València, 79, 1r 3a, Barcelona)

Preu: 60€ (Bonificable)

El nen amb la síndrome de Down pot patir com la resta de la població, alteracions emocionals, trastorns de conducta i Trastorns de l'Espectre Autista (TEA). En algunes ocasions la síndrome de Down pot emmascarar algunes senyals d'alarma en els primers anys de vida del nen.

La detecció precoç de senyals d'alarma del TEA en nens amb la síndrome Down és crucial per millorar el seu pronòstic.

En aquest curs profunditzarem en el concepte del TEA des de la psicopatologia. Farem introducció i presentació de la recerca realitzada des del Centre Mèdic Barcelona Down de la Fundació Catalana Síndrome de Down per aportar una guia de les principals senyals d'alarma en els nens de 0 a 6 anys d'edat.

A la vegada es tractaran les pautes generals d'intervenció amb la família i l'escola i es compartiran les principals eines d'intervenció utilitzades a la Fundació Catalana Síndrome de Down. 


Seminari: «El treball d’identitat dels infants amb la síndrome de Down»

Docents: María José Miquel, mestra terapeuta de la Fundació Catalana Síndrome de Down i Beatriz Garvía, psicóloga cínica de la Fundació Catalana Síndrome de Down.

Dia i hora: 19 de maig de 2017, de 9.30 a 13.30h.

Lloc: Espai 2 de la Fundació (c/ València, 79, 1r 3a, Barcelona).

Preu: 60 € (Bonificables).

Adreçat a: mestres, psicòlegs, pedagogs.

La identitat és el conjunt de característiques, trets propis, dades o informacions que són propis d'una persona i que permeten diferenciar-la de la resta però també que l’ajuden a identificar-se amb un col·lectiu.  La identitat també fa referència a la consciència que una persona té de si mateixa i que la converteix en algú diferent als altres. La identitat és una necessitat bàsica de l'ésser humà; és evolutiva i està en continu canvi.

Per això hem d’ajudar les persones amb síndrome de Down a construir una identitat no basada en la discapacitat sinó en les seves possibilitats i aptituds, sense ometre les característiques pròpies del seu síndrome.

Formulari d'inscripció