Seguiment en l'Etapa Escolar (SSEE)

Servei creat l'any 1986 amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d'inclusió escolar de les persones amb la síndrome de Down, en el període d'escolarització infantil, primària i secundària.

El Servei intervé i col·labora amb les diverses parts implicades en el procés: l'infant i l'adolescent amb la síndrome de Down, la família, el centre docent i els professionals.

Atenció a l'infant i a l'adolescent amb la síndrome de Down

(Disponible en format PDF)

 1. Tractament en parella o grup:
  • Dels 3 fins als 18 anys, el servei organitza tractament en parella o en grup, segons l’edat cronològica, per incidir en els aspectes d’identitat personal (coneixement d’un mateix), de socialització (relació amb els altres), d’autonomia i organització del pensament. El fet de poder compartir un espai amb d’altres és bàsic en la construcció de la pròpia identitat dins el procés d'inclusió escolar i social.
  • Assessorament i orientació als professionals que participen en el procés educatiu de la persona atesa. El seguiment psicopedagògic es duu a terme dins l’àmbit escolar i amb els diferents professionals que hi intervenen.
  • Orientació i seguiment a les famílies.

Tallers:

 • Espai d'orientació i seguiment escolar

El servei realitza una valoració del desenvolupament escolar general de l'infant, i assessora les famílies sobre el recursos escolar disponibles.

També efectua el seguiment del procés d'escolarització de l'alumne a través d'entrevistes de coordinació i d'assessorament amb els professionals de les escoles i dels equips psicopedagògics de la zona, així com col·laboració en l'adaptació curricular i personalització del material de treball pels infants.

Dirigit a infants a partir dels 3 anys.

Visites concertades.

Preu: segons intervenció.

 • Atenció en l'etapa infantil*

Dirigida als més petits, es treballen en grups reduïts els aspectes que afavoriran els posterios aprenentatges escolar, així com la comunicació.

- Desenvolupament de les habilitats cognitives i comunicatives.

- Desenvolupament manipulatiu.

- Hàbits de treball per potenciar l'autonomia.

Dirigit a infants de 3 a 7 anys.

Sessions d'una hora i mitja setmanals.

Dia per determinar, segons els grups.

Preu: 70 €/mes.

* Aquest grup inclou tots els serveis de l'Espai d'orientació i seguiment escolar.

 • Grups d'identitat i comunicació*

Intervenció en petits grups, segons les edats, per afavorir la construcció de la identitat i el desenvolupament global de l'infant. S'incideix en la millora de la socialització, la comunicació i l'autonomia individual, així com en l'adquisició de tècniques per poder millorar el rendiment i la inclusió a l'aula.

- De 7 a 9 anys: sesions d'1 hora. Preu: 100 €/mes.

- De 10 a 13 anys: sesions de 2 hores. Preu: 90 €/mes.

- De 13 a 18 anys: sesions de 3 hores. Preu: 110 €/mes.

* Aquests grups inclouen tots els serveis de l'Espai d'orientació i seguiment escolar.

 • Club de lectura juvenil

Espai per despertar el plaer i l’hàbit de la lectura. A través de contes, aventures, poemes i jocs de paraules es treballa la comprensió, el vocabulari, la creativitat i la imaginació.

Adreçat a joves partir de 12 anys.

Dilluns de 18 a 19 h.

Preu: 30 €/mes.

 • Tècniques d’estudi

Espai per treballar en grups reduïts diverses tècniques per a facilitar la comprensió lectora, la síntesi, la memorització i la planificació, així com una sèrie d’hàbits per tal de millorar el rendiment en l’aprenentatge escolar de forma autònoma.

Adreçat a joves de 12 a 18 anys.

Sessions d'una hora setmanal (dia per determinar, segons els grups).

Preu: 47 €/mes.

 • Música

S’utilitza la música amb l’objectiu d’aconseguir millores en la comunicació, en la capacitat de memòria i en la capacitat creadora. Es treballa l’educació de l’oïda, la qualitat dels sons, el ritme, la cançó, la dansa i la creativitat.

Dirigit a infants a partir de 3 anys.

Dilluns de 18 a 19 h.

Preu: 35 €/mes.

 • Teatre

Proporciona diferents formes de comunicar i expressar els sentiments mitjançant el moviment i el llenguatge verbal i no verbal. En un context lúdic, els nens desenvolupen la imaginació i la creativitat, descobreixen les diferents possibilitats del seu cos i potencien el treball en grup, la cooperació i la responsabilitat.

Dirigit a infants i joves a partir de 6 anys.

Dimecres de 17:45 a 18:45 h.

Preu: 27 €/mes.

 • Taekwondo

La pràctica del Taekwondo combina el treball físic i tècnic a través de moviments específics i activitats de psicomotricitat, amb la tasca per crear una disciplina, uns principis i valors fonamentals pel bon desenvolupament d'infants i joves.

Divendres de 17:30 a 18:30 h.

Preu: 27 €/mes.

Informació imprescindible

Contacte

Sra. Gemma Serrano
Tel. 932 157 423 (ext. 0)
Fax 932 157 699
E-mail: gserrano@fcsd.org

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de 9 a 20 h
Divendres de 9 a 15 h
Visites concertades

Preguntes freqüents sobre aquest servei

Descarregueu-vos el programa d'activitats 2013-2014 per a menors de 18 anys.

Va adreçat:

Infants entre 4-5 i adolescents entre 17-18 anys amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals

Composició de l'equip:

Professionals especialitzats en Psicologia, Pedagogia i Logopèdia


Atenció a les famílies

Orientació i seguiment a les famílies d'infants i adolescents atesos en tractament terapèutic.

Informació i orientació per a consultes puntuals de les famílies

Atenció als centres educatius i a professionals de l'àmbit escolar

Assessorament  i orientació (dins de l’àmbit escolar, pels professionals que participen en el procés educatiu de l’infant i adolescent atès en tractament terapèutic).

Assessorament i orientació de consultes realitzades per professionals de l’escola, dels EAP i de centres privats (mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes, treballadors socials i d’altres).

Sessions informatives als claustres dels centres docents.

Sensibilització a l’alumnat dels centres escolars on estan integrats nens i nenes amb la síndrome de Down.

Formació i docència per a professionals

 • Aula Oberta, curs de formació bàsica sobre la Síndrome de Down.
 • Seminaris d’aprofundiment en temes diversos

Enllaços recomanats

Documents recomanats

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament