Seguiment en l'Etapa Escolar (SSEE)

 

 

 

 

Servei creat l'any 1986 amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d'inclusió escolar, en el període d'escolarització infantil, primària i secundària de les persones amb síndrome de Down.

El servei intervé i col·labora amb les diverses parts implicades en el procés: infant i adolescent amb síndrome de Down, la família, el centre docent i altres agents de la comunitat educativa.

El SSEE té la voluntat de donar resposta a les noves demandes que proposin pares i professionals i, per tant, està en constant adaptació, com pot ser en l'ús de les noves tecnologies, la creació de recursos didàctics o la posta en marxa de nous grups tant de l'àmbit de psicopedagogia com logopèdic. 

 

Atenció directa a l'infant i a l'adolescent amb la síndrome de Down

El SSEE atén de forma directa als infants i joves segons les seves necessitats individuals desenvolupant les capacitats de cada un d'ells.

La intervenció es realitza a les instal·lacions de la Fundació i periòdicament als centres educatius on estan matriculats els infants i joves per treballar conjuntament  amb els mestres i professors de cada infant i adolescent. També es fa un seguiment a l’escola i  entrevistes amb la família.

 • Espai de joc, experimentació i aprenentatge: dirigit a infants d’educació infantil, els objectius són experimentar activament per potenciar les capacitats de cada un, oferir estratègies de comunicació per millorar les habilitats socials i l'autonomia i reforçar els aprenentatges funcionals.
 •  Juguem i aprenem junts: pensat per infants d’educació infantil i primer cicle de primària, els objectius sóndesenvolupar la comunicació i el llenguatge i fomentar la creativitat i la imaginació mitjançant el joc simbòlic, reforçar alguns aprenentatges funcionals que millorin l'autonomia.
 • Treball logopèdic: intervenció individual, en parella o grup, que es realitza per totes les edats. El temps s’adequa a les necessitats individuals.
 • Relació i comunicació: pensat per a infants de segon i tercer cicle de primària, es realitzen grups terapèutics per afavorir el coneixement i acceptació de la situació personal i la millora de les habilitats comunicatives i relacionals.  
 •  Grups d'identitat: dirigit a joves d’ESO, en aquests grups es treballa la creació de la pròpia identitat, de l'autoconeixement i foment de l'autonomia personal.
 •  Tècniques d'estudi: s'ofereix un treball individualitzat encara que es realitzi en petits grups.
 • Seguiment escolar: els professionals del servei treballen conjuntament amb l’escola, assessorant sobre els objectius individuals a assolir, metodologies didàctiques, tractament de les conductes específiques, etc.
 • Assessorament, orientació i intervenció a l'escola: aquesta actuació es realitza amb tots els infants i joves que venen a la fundació, i amb els que, per qualsevol motiu, no poden desplaçar-se i les famílies sol·liciten aquesta intervenció. 

Atenció indirecta

Aquestes activitats van dirigides a tota la comunitat educativa per donar resposta als aspectes de formació i sensibilització.

 • Xerrades als claustres dels centres educatius
 • Assessoraments a qualsevol agent de la comunitat educativa
 • Activitats de sensibilització als companys infants i joves amb la síndrome de Down a través d’activitats com el conta-contes o exposicions a les classes.
 • Formació als professionals de l’àmbit de l’educació: Aula Oberta, conferències monogràfiques.

 

Atenció a famílies

Conjuntament amb el Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació, el SSEE realitza les següents actuacions:

 • Acollides i orientacions a les famílies que s’acosten per primera vegada al SSEE.
 • Entrevistes periòdiques de caràcter individual entre el professional de referència i les famílies.
 • Grups de pares.
 • Treball amb germans.

Informació imprescindible

Contacte

Sra. Gemma Serrano
Tel. 932 157 423 (ext. 0)
Fax 932 157 699
E-mail: gserrano@fcsd.org

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de 9 a 20 h
Divendres de 9 a 15 h
Visites concertades

Composició de l'equip: Professionals especialitzats en Psicologia, Pedagogia i Logopèdia

Adreçat a:

persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals.

Enllaços recomanats

Documents recomanats

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament