El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola (CE) per eliminar el terme ‘disminuït’ i permetre que les persones en situació de discapacitat puguin participar en la societat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.