Acció Comunitària

Nou curs: ACCIÓ COMUNITÀRIA

Nou curs: ACCIÓ COMUNITÀRIA

Dijious de 17.30 a 19.00 (Espai 2)
D’octubre a juny. Inici 04/10/2018
 

Es tracta d'un espai de formació per prendre consciencia del que implica fer-se adult, l’exercici de l’autonomia, pensament critic, reivindicació de drets, el coneixement dels espais i oportunitats que la societat ofereix per participar de la vida civica (cultura, ciutadania, ecomnomia, educació, salut, etc...), conferencies, exposicionsm, cinema, debats.

Alternarem sessions teòriques amb activitats a la comunitat relacionades amb els temes tractats.

Preu: 5€/mes + despeses activitats a la comunitat
Cost: 73€/mes
Matricula: 50€ (els Socis Amics no pagaran matricula)

INSCRIPCIONS
Del 13/09 al 25/09 al web www.fcsd.org o per telèfon 93 215 74 23 (ext.0)