Bases - Convocatòria

Bases curs 2018-2019

 1. La Fundació Catalana Síndrome de Down convoca el XIX Concurs Treball de Recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a tots els alumnes de Catalunya que tractin aquest tema al treball de recerca de segon de Batxillerat.
 2.  Els treballs que podran presentar-se al concurs hauran de ser monogràfics sobre la persona amb la síndrome de Down. Es posarà especial atenció als treballs que reflecteixin els beneficis de l'escolarització inclusiva d'aquestes persones per la seva integració laboral i social, o bé, que segueixin aquesta línia com a filosofia de fons.
 3. Si el jurat ho considera, els premis podran declarar-se deserts.
 4. Per protegir la confidencialitat de les persones al·ludides en el treball, no s’acceptaran les seves dades ni noms reals. Caldrà utilizar noms ficticis indicant-ho a peu de pàgina. L’incompliment d’aquesta norma pot ser motiu de desqualificació.
 5. Les candidatures s'han d'enviar a la Fundació abans del 25 de febrer de 2019 a:

  XIX Concurs Treball de Recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down
  Fundació Catalana Síndrome de Down
  Comte Borrell, 201, entl.
  08029 Barcelona
 6. Les candidatures hauran de ser presentades per l'escola en 2 sobres:
  • Sobre 1: el treball anònim amb un número de referència qualsevol indicat al sobre.
  • Sobre 2: amb la indicació del mateix número de referència: una nota a dins amb el títol del treball i les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, e-mail, domicili, codi postal, població, telèfon de contacte, escola de procedència); i les dades identificatives del tutor (nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte).
 7. S'atorgarà un primer premi que consistirà en 150 euros i un diploma per l'alumne guanyador, i un obsequi i un diploma de reconeixement per l'escola. També s'atorgarà un accèssit de 70 euros i un diploma per l'alumne del segon treball classificat, i un diploma de reconeixement per l'escola.
 8. El jurat estarà constituït per una comissió escollida especialment i formada per professionals de la Fundació i de l'àmbit de l'educació i la discapacitat.
 9. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer personalment als guardonats i mitjançant la nostra web.
 10. El termini de recollida dels treballs no guardonats és de 15 dies després del lliurament del premi. Un cop passat aquest termini el treball es destruirà.