Comitè de famílies

El Comitè de famílies és un òrgan de caràcter consultiu i no decisori ni vinculant, la finalitat del qual és intercanviar punts de vista sobre propostes de projectes i funcionament de la Fundació.

Està integrat per 16 persones de les quals 12 son famílies de persones ateses als diferents serveis de la Fundació i quatre representants de la Fundació.

Per a que el funcionament del Comitè sigui àgil i interessant per a tots els participants, els membres del Comité es distribueixen en dos grups, d’acord amb les edats dels familiars amb discapacitat.

El Comitè no és representatiu de la resta de famílies però sí pot rebre suggeriments, inquietuds i propostes generals. Podeu contactar amb les persones del Comitè que formen part del grup d'edat del vostre familiar a través del formulari que trobareu en aquest enllaç. No serà funció del Comitè rebre problemàtiques particulars ni casos concrets. Aquests, se seguiran canalitzant a través de la treballadora social i/o el professional/referent de cada família.

Podeu consultar el document REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE FAMÍLIES.

Membres del Comitè de famílies

Per part de les famílies

Franja d'edat

María Dolores Padilla

0-6 anys

Jordi Prat

0-6 anys

Sandra Carrau

7-12 anys

Jordi Llaonart

7-12 anys

Rosalía López

13-18 anys

María Eva Sola

13-18 anys

Marta Grau

19-30 anys

Manuela García-Cuenca

19-30 anys

María Pilar Gaceo

31-50 anys

Macarena López de San Román

31-50 anys

Salvador Bernet

Més 51 anys

Per part de la Fundació

 

Katy Trias

Directora general

Núria Ferrer

Responsable del Servei d'Atenció a les Famílies

Màrius Peralta

Director Tècnic i de Relacions Externes

Joana Castro

Responsable de Comunicació

 

Contactar amb el Comitè

Els fitxers han de ser en format pdf

Actes de les reunions del Comitè de famílies