Condicions generals

www.fcsd.org és un domini d'Internet i marca registrada, el propietari és l'entitat FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, amb domicili als presents efectes a la ciutat de Barcelona, codi postal 08029, carrer Comte Borrell, 201.203, entresòl, 3a , CIF número G-08.897.696, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN).

www.fcsd.org és una pàgina web de caràcter informatiu sobre els serveis de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, i està dirigida a l'atenció de persones amb síndrome de down i els seus familiars. Igualment, inclou seccions de consulta i de participació interactiva amb tercers, així com també un enllaç al Blog de ​​FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, el qual es regula per les seves pròpies condicions.

1) CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament dels serveis del lloc web www.fcsd.org que FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN posa a disposició de l'usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l'usuari no està d'acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web ni els serveis que ofereix. Així mateix, la visita al BLOC i la utilització de les opcions que ofereix d'informació i participació, pressuposa l'acceptació de les seves pròpies condicions generals.

2) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ÉS GRATUÏT

La prestació del servei del lloc web per part de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN a l'usuari té caràcter gratuït, i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre. En tot cas i, sempre de forma gratuïta, el registre de l'usuari només és requerit quan l'usuari desitja subscriure's a algun dels serveis que ofereix FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, fer una consulta a través del formulari "Contacte", o bé participar en "Expressa't". Per a aquests supòsits, l'usuari haurà d'emplenar el corresponent formulari on-line, disposat exclusivament per a les respectives finalitats. Aquests formularis es regeixen pel pertinent Avís Legal de Tractament de Dades.

3) MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB O EN ELS PRODUCTES I / O SERVEIS

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN es reserva el dret a modificar unilateralment, i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, Condicions Generals i Avís Legal de Tractament de Dades. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis a l'usuari, segons les tendències de mercat.

4) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, i a les presents Condicions Generals, als bons costums i a l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web www.fcsd.org, el contingut i els serveis que s'ofereixen en ell amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, lesives dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web, el seu contingut o els serveis, o bé impedir la normal utilització o gaudir del lloc web per altres usuaris.

L'usuari s’haurà d'abstenir d'obtenir informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, imatges, il·lustracions, software, marques, logotips i altres signes distintius i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, fent servir mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet.

L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular dades identificatives de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, així com el contingut i els serveis que s'ofereixen al lloc web www.fcsd.org.

L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i, en general, de configuració de l'espai web www.fcsd.org.


FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN es reserva el dret de denegar l'accés a la pàgina web www.fcsd.org en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals i l’Avís Legal de Tractament de Dades que resultin d’aplicació en cada moment.

5) USOS DE DADES FACILITADES PER L'USUARI

Sempre que l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, aquest consenteix el tractament dels mateixos en els termes que es detallen a continuació.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN tractarà i incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer, amb la finalitat d’atendre les consultes i gestionar les opinions i col·laboració de l'usuari. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades recollides en el formulari s'utilitzaran únicament per a les finalitats descrites. Si l'usuari no desitja rebre informació o desitja exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de continguts en aquest fitxer, preguem ho comuniqui mitjançant un correu electrònic a l'adreça general@fcsd.org, indicant la referència "LOPD". L'usuari haurà d'aportar la documentació acreditativa de la seva identitat.

L'usuari atorga el consentiment per tal que les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN i de la tercera empresa, per tal de poder gestionar millor l'atenció a la consulta que realitzi l'usuari, la seva opinió i/o la seva col·laboració.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals. Així mateix, el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades, gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Queden fora d'aquesta garantia les dades que, per elecció lliure de l'usuari, es publiquin a través de la secció "Expressa't".

 

6) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin donar-se a causa de la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.

Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció, les dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'usuari general sap i coneix que la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin donar-se per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.fcsd.org.

 

7) DRETS D'AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.fcsd.org són de propietat exclusiva i mundial de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN incloent, sense limitació, dissenys gràfics, informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, imatges, il·lustracions, software, marques, logotips i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició del públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d'explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació, queden expressament prohibits.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no ​​concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionats amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts.

En el cas de continguts facilitats pels usuaris, entre d'altres, dades, comentaris, imatges, fotografies, il·lustracions, i altres materials, l'usuari concedeix a FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN el dret no exclusiu, exempt de drets d'autor i/o propietat intel·lectual, de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir aquests continguts anteriorment enumerats a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació. També concedirà a FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN i els seus subllicenciataris el dret d'usar el nom que acompanyi a aquests continguts, en cas d'haver-hi, en relació amb aquests continguts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el lloc web www.fcsd.org són marques registrades i de propietat de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN. En la resta dels casos, són marques llicenciades pels seus titulars legítims.

 

8) LINKS I XARXES SOCIALS

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació i la funcionalitat que estiguin fora del lloc web www.fcsd.org i que no estiguin directament gestionats per aquest lloc web.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no serà, sota cap circumstància, responsable de l'ús dels links per part dels usuaris, inclosa la lliure participació de l'usuari en les xarxes socials a través dels links de les mateixes que apareixen en el lloc web www.fcsd.org.

9) NAVEGACIÓ AMB COOKIES

Les cookies que FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN utilitza al seu lloc web www.fcsd.org només serveixen per mantenir oberta la sessió de l'usuari, de manera que la presència de les cookies únicament servirà per associar una sessió amb un usuari anònim, per tal de poder prestar el servei per sol·licitat per l’usuari. Un cop finalitzada la sessió, qualsevol dada identificativa generada es destrueix i les cookies desapareixen sense emmagatzemar-se en el disc dur del sistema de l'usuari.

 

10) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa, derivada de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals, o de les relacions entre l'Usuari i FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.