Confirmació d'assistència

CONFERÈNCIA «Figures jurídiques de protecció a les persones amb discapacitat»