Drets Humans de les persones amb discapacitat intel•lectual

La Declaració Universal dels Drets Humans es va aprovar l'any 1948, però encara avui dia moltes persones no poden exercir els seus drets en igualtat de condicions ni són tractades de forma plenament equitativa en la nostra societat, com és el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual.

L'any 2006 les Nacions Unides van aprovar una Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que estableix que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona i que som iguals davant la llei.

És necessari que totes les persones siguin coneixedores dels seus drets i deures per tal de poder-los exercir plenament i que aquests siguin respectats. En aquest sentit, des de la FCSD s'estan duent a terme diverses actuacions per tal d'incrementar el coneixement i la visibilització de les persones amb discapacitat intel·lectual en referència als seus drets i deures, alhora que es vol fomentar una major sensibilització per part de la ciutadania vers aquesta temàtica. Algunes d'aquestes iniciatives són:

- Pla transversal de formació en matèria de Drets Humans

A partir del 2013 la FCSD ha habilitat uns espais de formació i capacitació específics en Drets Humans per a persones amb DI. L'objectiu d'aquest espai és proporcionar informació per ajudar a la reflexió al voltant de l'exercici dels drets humans.
Alguns d'aquests espais són transversals a altres activitats formatives, com l'espai Èxit21 (exit21.org), formació d'adults, etc.

- EXIT21

Es tracta sobretot d’un instrument posat a disposició de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de permetre que es facin un lloc en el món dels mitjans de comunicació. La idea és donar resposta a la demanda de les persones a través d’un projecte de comunicació pensat, elaborat i executat per les mateixes persones amb discapacitat. El repte és fer ús de la noves tecnologies de la informació i de la comunicació per fer sentir la seva veu, compartir opinions, pensaments i inquietuds amb un públic heterogeni i d’horitzons diversos. En definitiva, es tractarà de fer del dret a la paraula una realitat per a tots i totes.

L’espai Èxit21, a més de contribuir a la formació dels membres de l’equip, vol ser el mitjà per excel·lència de comunicació de la Fundació Catalana Síndrome de Down. L’objectiu final és permetre que persones, pel simple fet de tenir discapacitat estan privades de paraula, estiguin preparades per poder portar elles mateixes la seva comunicació. Això suposa naturalment l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics en relació amb la pràctica del periodisme.

- Recursos en matèria de Drets Humans

Lectura fàcil
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, edición de Fácil Lectura
- Convención internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad en fácil lectura.
- Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad. Adaptada para personas que utilizan sistemas pictográficos de comunicación

Castellà

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo
- La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus Protagonistas
- Guía «Defendemos nuestros derechos en el día a día»
Tenemos Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos para personas con Discapacidades Intelectuales
- Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad
- El impacto general de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español

Anglès

- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- The Human Rights Act - Changing Lives
- Human Rights.YES!. Action and Advocacy on the Rights of Persons with Disabilities