Empresa: formes de col·laborar

Si la teva empresa vol col·laborar amb la Fundació pot fer-ho a través de l'acompliment de la Llei d'Integració Social dels Minúsvàlids (LISMI) o fent un donatiu.

LISMI

Fes un donatiu

Si la teva empresa vol col·laborar econòmicament amb la Fundació, omple aquestes dades i en breu ens posarem en contacte amb tu. La teva donació desgrava un 25% del IRPF i pot deduir-se de la quota de l'impost de societats.