Engeguem un grup d'Habilitats Comunicatives

L’objectiu és afavorir habilitats de comunicació, promovent i potenciant el llenguatge verbal i les relacions socials, com a eines bàsiques per a participar en els diferents contextos vitals: a casa, a la feina, amb els amics, al barri, a la comunitat, etc.

Es tracta d’una activitat grupal on aquestes competències es treballen a partir de les relacions personals, l'observació, la iniciativa, la interacció, els vincles i la participació, amb el suport del professional.

El treball en grup afavoreix la comunicació general, les habilitats socials, la millora de les relacions i l'autonomia personal. Tanmateix, el grup facilita models, fomenta l'observació i incentiva la interacció, els vincles i el reforçament social.

Dirigit a: persones amb discapacitat intel·lectual a partir de 18 anys
Inici: 5 d’abril de 2018
Horari: dijous de 10 a 11h, d'abril a juliol
Espai: Sala 8, Seu de la Fundació (c/ Comte Borrell, 201-203, entresol)
Preu: 59€/mes (cost real: 71€).

Per inscriure-us, truqueu al 932 157 423 i demaneu per Reyes Alcoverro. Es realitzarà una valoració prèvia amb una logopeda.