Estat nutricional de nens i adults del Centre Mèdic Down (CMD)

Realitzat per: N. Egea, nutricionista del CMD.

Dels 19 pacients visitats per sobrepès o per obesitat, el 76,3% baixa de pes, el 10% manté el pes i el 15,7% augmenta de pes (no més de 1kg/any). Dels 3 pacients per falta de creixement pondoestatural (falta de pes per desnutrició) el 100% pugen de pes i milloren el seu estat nutricional.

Conclusió: el 86,3% dels pacients visitats durant el 2007 aconsegueix l’objetiu de les visites i presenta un bon pronòstic dietètic-nutricional.

Any:2007