Estudi clínic: associació entre epilèpsia i la SD i la seva repercussió en el desenvolupament dels pacients del CMD

Realitzat per: Dr. Nascimento, neuròleg infantil del CMD.

Aquest estudi es troba en fase de recollida d'informació en relació a l'associació entre epilèpsia (especialment els espasmes) i la SD, i la seva repercussió en el desenvolupament del nen. En principi, es realitza la revisió conjuntament amb casos seguits a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Hem tingut alguns casos que no han evolucionat de la forma esperada, motiu pel qual l'any passat intentem actualitzar el protocol de tractament en els casos que cursen amb espasmes o síndrome de West.

Any:2007
Publicacions derivades:
  • Nascimento, A; Ortez, C. Espasmes infantils i síndrome de Down. Revista Mèdica Internacional sobre la síndrome de Down 2009; 13: 22-4.