Estudi de les necessitats de formació continuada i acompanyament dels treballadors amb discapacitat intel·lectual integrats en l'empresa ordinària

Entitats que col·laboren: la FCSD a través de l'empresa Desenvolupe Comunitari. Finançat pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya. 2005.

Es tracta de demostrar que per a mantenir el lloc de treball i que aquest sigui beneficiós per al propi treballador amb discapacitat i per a la societat, és necessari un seguiment d'un equip de professionals especialitzats que realitzen la formació continuada (laboral, personal i social). El suport i l'acompanyament especialitzats que presten les entitats de treball amb suport és un factor determinant, tant per a mantenir l'ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual, com per a incentivar la seua contractació en empreses ordinàries. Aquesta és la principal hipòtesi que ens proposem contrastar.

Any:2006