Estudi sobre la incidència de la malaltia d’Alzheimer en persones amb la síndrome de Down

Investigador principal: Dr. Juan Fortea, neuròleg del CMD.

Aquest projecte es realitza amb la col·laboració del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Resum. Es considera que els subjectes adults amb la síndrome de Down tenen més risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer d’inici presenil respecte a la població general, degut la presència del gen de la proteïna precursora d’amiloide en el cromosoma 21 i a l’augment de l’esperança de vida. Per fer un bon diagnòstic és necessari conèixer l’estat neurològic i neuro-psicològic previ al diagnòstic. Amb l’objectiu d’oferir una exploració neurològica i neuro-psicològica periòdica a totes les persones adultes amb síndrome de Down, i donar suport a aquest estudi, es va crear al CMD la Unitat síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer.

El nucli d’aquesta unitat està format per tres neuròlegs (Dr. J. Fortea –responsable de la Unitat, Dra. S. Fernández i Dra. M. Carmona) i per 2 psicòlegs (Sra. B. Benejam -neuropsicòleg- i Sra. L. Videla).

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer l’estat neurològic i neuro-psicològic de les persones adultes amb síndrome de Down i la seva evolució.

Any:2013