Estudi sobre la malaltia d’Alzheimer en persones amb la síndrome de Down. Estudi multimodal de líquid cèfaloraquídic, ressonància magnètica i PET d’amiloide

Investigador principal: Dr. Juan Fortea, neurologia del CMD.

La malaltia d’Alzheimer també es pot estudiar mitjançant els denominats biomarcadors, com són certes proteïnes (o productes químics) relacionades amb la malaltia que es poden quantificar tant en sang com en líquid cèfalo-raquidi, o certs paràmetres observats en les ressonàncies magnètiques o en les tomografies de positrons.

L’objectiu d’aquest estudi de cohorts és proporcionar evidències dels biomarcadors relacionats amb la malaltia d’Alzheimer en persones adultes amb la síndrome de Down en referència a persones de la població general.

Aquest projecte, que també es realitza amb la col·laboració del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, ha estat reconegut amb la beca
«Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación», expedient número: PI13/01532, titulada: «Enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down. Estudios
multimodales de líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética y PET de amiloide».

Any:2013