Formes de col·laboració

► Contractació de persones amb discapacitat i compliment de la Llei de Discapacitat
► Tramitació de les Mesures Alternatives
► Donació econòmica per a projectes o serveis
► Conveni plurianual
► Patrocini d’actes de la FCSD
► Donació de material
► Implicació dels treballadors
► Oferta de descomptes per als nostres socis
► Compra de la Felicitació de Nadal Solidària

 

Contractació de persones amb discapacitat intel·lectual

La Llei de Discapacitat obliga les empreses de més de 50 treballadors a reservar almenys un 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat. Des de la FCSD, us ajudem a fer-ho.
Més informació sobre el Servei d’Integració Laboral Col·labora

 

Tramitació de les Mesures Alternatives

La Llei de Discapacitat preveu que les empreses que no poden complir aquesta quota de contractació puguin complir la llei fent una donació a una entitat declarada d’utilitat pública que tingui entre els seus objectius la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat. La FCSD pot ser destinatària d’aquesta donació.

 

Donació econòmica per a projectes o serveis

La FCSD té 8 serveis principals destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i fomentar la seva integració social:

- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP)
- Seguiment en l'Etapa Escolar
- Integració Laboral «Col·labora»
- Oci «Quedem?»
- Formació d'Adults
- Suport a la Vida Independent «Me'n vaig a casa»
- Atenció Terapèutica
- Suport a les Famílies

A més d'aquests serveis, la Fundació duu a terme projectes i activitats concretes. 

Com a empresa podeu fer un donatiu i contribuir al funcionament d’algun d’aquests projectes o serveis, o bé al funcionament general de la Fundació. 

 

Conveni plurianual

Res no ens ajuda més que saber que podem donar continuïtat als nostres projectes. Com a empresa, ens hi podeu ajudar agafant el compromís de patrocinar algun dels nostres projectes durant una temporada llarga.

 

Patrocini d’actes de la FCSD

La FCSD organitza al cap de l’any un seguit d’activitats, actes, jornades i trobades destinades a conscienciar la societat i proporcionar espais lúdics i de trobada amb les famílies. Podeu patrocinar algun d’aquests actes. 

 

Donació o cessió de material

La donació de determinat material de la vostra empresa pot suposar per a la FCSD un estalvi econòmic molt important. Ajudar-nos a reduir costos ens permet destinar més recursos als nostres projectes i serveis i, en definitiva, a l'atenció de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals.

 

Implicació dels treballadors

L’empresa pot proposar als seus treballadors que col·laborin amb els nostres projectes i la nostra tasca. Si hi teniu interès, podem pensar plegats la millor manera de fer-ho.

 

Oferta de descomptes per als nostres Socios Amigos

La FCSD, amb la seva voluntat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, treballa també per aconseguir complicitats amb les empreses i poder oferir descomptes a les famílies, a través del carnet de soci/a. Més informació.

 

Felicitació de Nadal Solidària

Cada any, la Fundació edita una felicitació de Nadal a partir d’una de les obres artístiques realitzades a l’espai Aprofita el Matí. Si, com a empresa, teniu costum de felicitar les festes als vostres clients, proveïdors o empleats, podeu fer-ho mitjançant la nostra felicitació de Nadal per al preu d’1 euro la felicitació. D’aquesta manera contribuïu a finançar aquest espai destinat a persones que estan en situació d’inactivitat.