Graella d'activitats

Formació d'adults

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Espai d'art matí 1 dia

Activitat de formació, experimentació i creació artística amb una orientació comunitària vinculada a espais culturals per a persones que es troben en situació d’inactivitat

03/09/2018

19/07/2019

Dilluns, dimecres o divendres 9-13h

148 €

45 €

50 €

-

0 € per a socis

Espai d'art matí 2 dies

Activitat de formació, experimentació i creació artística amb una orientació comunitària vinculada a espais culturals per a persones que es troben en situació d’inactivitat

03/09/2018

19/07/2019

Dilluns, dimecres o divendres 9-13h

296 €

89 €

50 €

-

0 € per a socis

Espai d'art matí 3 dies

Activitat de formació, experimentació i creació artística amb una orientació comunitària vinculada a espais culturals per a persones que es troben en situació d’inactivitat

03/09/2018

19/07/2019

Dilluns, dimecres o divendres 9-13h

444 €

133 €

50 €

-

0 € per a socis

Espai d'art tarda 1 dies

Activitat de formació, experimentació i creació artística amb una orientació comunitària vinculada a espais culturals per a persones que es troben en situació d’inactivitat

03/09/2018

19/07/2019

Dimarts o divendres 17:30-19:30h

78 €

24 €

50 €

-

0€ per a socis

Espai d'art tarda 2 dies

Activitat de formació, experimentació i creació artística amb una orientació comunitària vinculada a espais culturals per a persones que es troben en situació d’inactivitat

03/09/2018

19/07/2019

Dimarts o divendres 17:30-19:30h

156 €

47 €

0 €

Assistència personal (individual)

Servei de suport i acompanyament individual en activitats o entorns culturals i esportius comunitaris autogestionats

03/09/2018

19/07/2019

Dimarts i dijous, de 9 a 13h

27 €/hora

27 €/hora

0 €

Assistència personal (parella)

Servei de suport i acompanyament compartit (parella) en activitats o entorns culturals i esportius comunitaris autogestionats

03/09/2018

19/07/2019

Dimarts i dijous, de 9 a 13h

13,5 €/hora

13,5 €/hora

0 €

Teatre adults

Curs on aprendràs diferents tècniques d’improvisació teatral. És important que tinguis moltes ganes i sobretot, un bon sentit de l’humor!

17/09/2018

28/06/2019

dilluns 18:30-20h o dimarts 18-19:30h

99 €

65 €

50 €

-

0 € per a socis

Teatre adolescents

Curs on els més joves aprendran diferents tècniques d’improvisació teatral.

18/09/2018

28/06/2019

dimarts 17-18h

43 €

45 €

50 €

-

0 € per a socis

CineFòrum

Veurem pel·lícules i debatrem plegats

28/09/2018

28/06/2019

1 Divendres al mes de 17 a 20h

24 €

17 €

-

0 € per a socis

0 €

Aula Formació Adults

Curs d’aprenentatges instrumentals bàsics (lecto-escriptura, matemàtiques, maneig de diners...)

12/09/2018

28/06/2019

Dimecres 18-20h o Dijous 17:45-19:45h

73 €

78 €

50 €

-

0 € per a socis

Viu l'estiu

Programa específic d'activitats formatives, lúdiques i comunitàries pel ems de juliol

02/07/2018

19/07/2019

 

 

 

0 €

Ball modern

Aprendràs a moure el cos al ritme de la música. Amb el ball gaudiràs de nous moviments i sensacions. Treballarem diferents tipus de ball, com hip-hop, dancehall, funky, etc...

12/09/2018

26/06/2019

Dimecres 18-19h

44 €

47 €

50 €

-

0 e per a socis

Ball de Saló

Amb la música coneixeràs diferents ritmes i passos per aprendre a ballar. Alguns dels estils que treballaràs seran: rock, txa-txa, vals, country o tango... Aprendràs a ballar sol i en parella.

12/09/2018

26/06/2019

Dimecres 19-20h

44 €

47 €

50 €

-

0 € per a socis

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Servei d'Atenció Terapèutica

 

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Habilitats personals

Grup terapèutic amb l’objectiu de facilitar la percepció i canalització de les emocions i de promoure els diferents tipus de pensament que ens ajuden a resoldre conflictes i petits problemes qüotidianes. L'objectiu final és impulsar l'autonimia.

01/10/2018

28/06/2019

Dilluns 17:30-19:30h

88 €

102 €

50 €

-

0 € per socis

Assessorament a professionals

Assessoraments i/o supervisions a professionals externs a la Fundació sobre aspectes assistencials, teòrics i/o metodoglògics relacionats amb la SD i/o la DI

tot l'any a demanda

   

57 €

57 €

0 €

Estimulació cognitiva en petit grup 1 s/set. (Smartbrain)

Modalitat 4 sessions mensuals. Treball de les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, atenció, càlcul, lectura, escriptura, percepció i reconeixement, memòria i funcionament executiu) mitjançant el programa d'ordinador Smartbrain, fitxes manuals i jocs en petit grup.

01/10/2018

28/06/2019

Dilluns o dimecres 

76 €

38 €

0 €

Estimulació cognitiva en petit grup 2 s/mes

Modalitat 2 sessions mensuals. Treball de les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, atenció, càlcul, lectura, escriptura, percepció i reconeixement, memòria i funcionament executiu) mitjançant el programa d'ordinador Smartbrain, fitxes manuals i jocs en petit grup.

01/10/2018

28/06/2019

Dilluns o dimecres 

38 €

19 €

0 €

Estimulació cognitiva en petit grup 2 s/set (Smartbrain)

Modalitat 8 sessions mensuals. Treball de les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, atenció, càlcul, lectura, escriptura, percepció i reconeixement, memòria i funcionament executiu) mitjançant el programa d'ordinador Smartbrain, fitxes manuals i jocs en petit grup.

01/10/2018

28/06/2019

Dilluns i dimcres

152 €

72 €

0 €

Estimulació cognitiva per treballar a casa

Modalitat on-line. Treball de les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, atenció, càlcul, lectura, escriptura, percepció i reconeixement, memòria i funcionament executiu) mitjançant el programa d'ordinador Smartbrain.

01/10/2018

28/06/2019

Flexible (treball des de casa)

49 €

33 €

0 €

Estimulació cognitiva individual

Treball de les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, atenció, càlcul, lectura, escriptura, percepció i reconeixement, memòria i funcionament executiu) mitjançant el programa d'ordinador Smartbrain, fitxes manuals i jocs en sessió individual.

01/10/2018

28/06/2019

 

50 €

34 €

0 €

Fisioteràpia respiratòria

Intervenció basada en tècniques de valoració, tractament i prevenció de les alteracions que afecten l'aparell respiratori del nen/adult. Conjunt de tècniques instrumentalitzades i manuals que afavoreixen la variació del flux ventilator per eliminar l'obstrucció i les secreccions.

Setembre

Juliol

 

38 €

38 €

0 €

Informe pericial

Informe psicològic sobre l'estat de la salut mental del pacient o sobre la situació concreta de la vida de la persona implicada en un procés judicial. És un informe per a presentar al jutjat i acostuma a implicar la presencia del profesional a l'acte judicial.

Setembre

Juliol

 

114 €

114 €

0 €

Informe valoració de grau de discapacitat

Informe psicològic per presentar als professionals que realitzen la valoració del grau de discapacitat.

Setembre

Juliol

 

57 €

57 €

0 €

Grup d'habilitats Comunicatives

Treball de logopèdia, en grup per afavorir, promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives per participar en diferents contextos i experiències de la vida en societat.

Octubre

Juliol

Dilluns de 11-12h i dimarts de 18-19h

92 €

68 €

0 €

Grup psicoterapèutic

Tractament psicològic grupal per proporcionar, als seus membres, estratègies adequades d'afrontament i de recursos emocionals per augmentar l'autonomia, el creixement personal i el benestar emocional, mitjançat la relació terapèutica entre els membres del grup.

Octubre

Juliol

Per determinar

92 €

68 €

0 €

Logopedia o psicologia individual, ADULTS quinzenal

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

Juliol

 

136 €

110 €

0 €

Logopedia o psicologia individual, INFANTS quinzenal

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

Juliol

 

136 €

80 €

0 €

Logopedia o psicologia individual, ADULTS setmanal

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

Juliol

 

272 €

220 €

0€

Logopedia o psicologia individual, INFANTS setmanal

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

Juliol

 

272 €

160 €

0 €

Logopèdia o psicologia parella, ADULTS setmanal

Logopedia: Tractament logopèdic grupal (en parella) per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

Juliol

Dimarts de 4 - 4:45h

136 €

110 €

0 €

Logopèdia o psicologia parella, INFANTS setmanal

Logopedia: Tractament logopèdic grupal (en parella) per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

19/07/2019

Dimarts de 4 - 4:45h

136 €

80 € 

0 €

Logopedia-Psicologia, individual ADULTS mensual

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

Setembre

19/07/2019

 

65 €

53 € 

0 €

Logopedia-Psicologia, individual INFANTS mensual

Logopedia: Tractament logopèdic individual per promoure i potenciar el llenguatge verbal i les habilitats comunicatives. Psicología: Tractament psicològic dels problemes de salut mental detectats arran d'una valoració diagnòstica prèvia per promoure el benestar emocional.

17/09/2018

19/07/2019

 

65 €

38 € 

0 €

Segona opinió adult visita Psicoleg o altres especialitats

La segona opinió es realitza quan un pacient porta un diagnòstic i ell mateix o la família volen que un expert que certifiqui, avali o rectifiqui el diagnòstic inicial. El procés és el mateix que es fa en una valoració diagnòstica, es a dir, una sessió d'anamnesi per recavar informació -amb l'estudi previ dels informes presentats-, les sessions que calgui amb el pacient i una altra per retornar la informació. Els professionals que intervenen dependeran de la demanda que es realitzi

Setembre

Juliol

 

68 €

55 € 

0 €

Segona opinió adults informe

Desprès de l'exploració, els diferents professionals es reuneixen, intercanvien informació i es redacta un informe sobre la situació del pacient.

Setembre

Juliol 

 

52 €

52 € 

0 € 

Segona opinió infants Informe

Desprès de l'exploració, els diferents professionals es reuneixen, intercanvien informació i es redacta un informe sobre la situació del pacient

Setembre 

Juliol

 

52 €

52 €

0 € 

Segona opinió infants visita Fisioterapeuta

Opinió d'un expert que certifiqui, avali o rectifiqui un diagnòstic previ aportat pel pacient o la familia. Es fa el mateix procés que en una valoració diagnòstica (una sessió d'anamnesi per recollir informació -amb l'estudi previ dels informes presentats-, dos sessions amb el pacient i una altra per retornar la informació.

Setembre

Juliol 

 

50 € 

34 € 

0 € 

Segona opinió infants visita Psicoleg o altres especialitats

Opinió d'un expert que certifiqui, avali o rectifiqui un diagnòstic previ aportat pel pacient o la familia. Es fa el mateix procés que en una valoració diagnòstica (una sessió d'anamnesi per recollir informació -amb l'estudi previ dels informes presentats-, dos sessions amb el pacient i una altra per retornar la informació. Els professionals que intervenen dependen de la demanda que es realitzi.

Setembre

Juliol 

 

68 € 

40 € 

0 € 

Valoració inicial Fisioterapia (2 visites) ADULTS

 Valoració del retard en el desenvolupament o desordres del moviment. Es diagnostiquen i valoren els problemes físics causats per alteracions neuromusculars, musculoesquelètiqyues i cardiovasculars/respiratòries.

Setembre 

Juliol 

 

100 €

84 € 

0 € 

Valoració inicial Fisioterapia (2 visites) INFANTS

 Procediment diagnòstic en el que es realitza una visita d'anamnesi amb la família i una altra per informar dels resultats i de la proposta de tractament, si cal.

Setembre

Juliol

 

100 €

68 €

0 € 

Valoració inicial Psicologia o Logopedia usuaris de la casa (3 visites) ADULTS

 Procediment diagnòstic en el que es realitza una visita de anamnesi amb la família, una altra amb el pacient i una altra per informar dels resultats i de la proposta de tractament, si cal,

Setembre

Juliol 

 

204€ 

126 €

0 €

Valoració inicial Psicologia o Logopedia usuaris de la casa (3 visites) INFANTS

Procediment diagnòstic en el que es realitza una visita de anamnesi amb la família, una altra amb el pacient i una altra per informar dels resultats i de la proposta de tractament, si cal.

Setembre

Juliol 

 

204€ 

102€ 

0 € 

Valoració inicial Psicologia o Logopedia(4 visites) ADULTS

Procediment diagnòsticen el que es realitza una visita d'anamnesi amb la família, dos amb el pacient i una altra per informar dels resultats i de la proposta de tractament, si cal.

Setembre

Juliol 

 

272€ 

168€ 

0 € 

Valoració inicial Psicologia o Logopedia(4 visites) INFANTS

Procediment diagnòsticen el que es realitza una visita d'anamnesi amb la família, dos amb el pacient i una altra per informar dels resultats i de la proposta de tractament, si cal.

Setembre

Juliol  

 

272 €

136€ 

0 € 

Visita Fisioterapia ADULTS

Tractament dels problemes físics causats per alteracions neuromusculars, musculoesquelètiques i/o cardiovasculars.

Setembre

Juliol 

 

50 € 

42 € 

0 € 

Visita Fisioterapia INFANTS

Tractament dels problemes físics causats per alteracions neuromusculars, musculoesquelètiques i/o cardiovasculars.

Setembre

Juliol 

 

50 € 

34 €

0 €

Visita Psicologia o Logopedia individual ADULTS

Sessió terapèutica individual

Setembre

Juny - Juliol

 

68 €

55 € 

0 € 

Visita Psicologia o Logopedia individual INFANTS

Sessió terapèutica individual

Setembre

Juny - Juliol

 

68 €

40 € 

0 €

Visita Psicologia o Logopedia en parella ADULTS

Sessió terapèutica grupal (en parella)

Setembre 

Juny - Juliol

 

34 €

27 €

0 €

Visita Psicologia o Logopedia en parella INFANTS

Sessió terapèutica grupal (en parella)

Setembre

Juny - Juliol

 

34 €

20 €

0 €

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Suport a la vida independent

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Accions formatives

Tallers i cursos monogràfics proposats pels usuaris del servei (mensual)

Fixe

 

 

37 €

0 €

0 €

Assessorament emancipació

Valoració incial dels usuaris que volen inicar el seu projecte de vida independent i sol·licitar el servei de suport.

Fixe

 

 

524 €

0 €

0 €

Servei de suport a la llar

Suports a domicili i a la comunitat per a persones amb SD/DI que viuen independents.

Fixe

 

 

547 €

575 €

0 €

Servei de suport a la llar amb conveni

Suports a domicili i a la comunitat per a persones amb SD/DI que viuen independents.

Fixe

 

 

547 €

0 €

0 €

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Seguiment en l'etapa escolar

Nombre de la actividad

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Glifing

Glifing és un mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura.

Cal concertar visita informativa amb la referent del mètode. 

Grups dijous 6/09/18

20/06/2019

Dijous de 16 a 19h (visites concertades)

154 €

100 €

0 €

Ens fem grans

Els objectius d'aquests  grups són: Creació de la pròpia identitat, autoconeixement i foment personal, promoure les habilitats socials, l’autonomia personal, el coneixement dels referents d’acord amb l’edat cronològica i interioritzar aprenentatges funcionals. Grups reduïts de tres hores setmanals. El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

Grups dimecres 19/09/18

Grups dimarts 18/09/18


Grups dijous 6/09/18

Grup dimecres 26/06/19

Grup dimarts 18/06/19

Grup dijous 20/06/19

Ens Fem Grans 1: Dimecres de 15:30 a 18:30h 

Ens Fem Grans 2: Dijous de 15:45h a 18:45h


Ens Fem Grans 3: Dimarts de 15:30h a 18:30h

Ens Fem Grans 5: Dijous de 15:30h a 18:30h

244 €

120 €

0 €

Juego y Relación Ratio 1:2

Grups dirigits als nens/es amb SD que presenten una dificultat o trastorn afegit en l’àmbit de la relació i la comunicació i/o de la conducta i que requereixen un treball psicològic específic. Els objectius d'aquests grups són: - Desenvolupar la consciència corporal i la integració de les vivències a nivell emocional i sensoperceptiu

Grups dimecres 19/09/18

Grup dimecres 26/06/19

Dimecres de 15:45h a 16:45h

201 €

108 €

0 €

Juguem i aprenem 

Els objectius d'aquests  grups són: Desenvolupar la comunicació i el llenguatge, fomentar la creativitat i la imaginació mitjançant el joc simbòlic, reforçar alguns dels aprenentatges funcionals que millorin l'autonomia. Grups reduïts d’una hora i mitja setmanal

Grups dilluns 3/9/18

Grups dimecres 19/09/18

Grup dilluns 15/07/19

Grup dimecres 26/06/19

Juguem i Aprenem1: Dilluns de 15h a 16:30h


Juguem i Aprenem2: Dimecres de 17:15h a 18:45h

234 €

81 €

0 €

Parella de llenguatge i comunicació

Atenció a les dificultats de llenguatge, parla i comunicació amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de les capacitats comunicatives i lingüístiques, el desenvolupament global, les relacions interpersonals i la integració escolar i social. Seguiment escolar logopèdic en nens/es en edat escolar. Grups de 2 usuaris.

El preu inclou una coordinació trimestral amb  l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

Grups dimarts 18/09/18

Grup dimarts 18/06/19

Dimarts 17:30h-18:20h

237 €

110 €

0 €

Relació i Comunicació (2 h semanal)

Els objectius d'aquests grups són: Desenvolupar  la comunicació i el llenguatge per tal de millorar les relacions i les habilitats socials,  Afavorir el desenvolupament de les competències comunicatives. Grups reduïts de dues hores setmanals
El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 

Grups dimarts 18/09/18

Grups dimarts 18/06/19

Relació i Comunicació1: Dimarts de 15:15h a 17:15h


Relació i Comunicació3: Dimecres de 15h a 17h

Relació i Comunicació4: Dimarts de 15:15h a 17:15h

Relació i Comunicació5: Dilluns de 16:45h a 18:45h

Relació i Comunicació6: Dimecres de 15h a 17h

210 €

99 €

0 €

Relació i Comunicació VIC (1,5 h semanal)

Els objectius d'aquests  grups són: Desenvolupar la comunicació i el llenguatge per tal de millorar les relacions i les habilitats socials, afavorir el desenvolupament de les competències comunicatives. Grups reduïts de 1'5 hores setmanals.

El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

Grups dilluns 3/9/18

Grup dilluns 15/07/19

Dilluns de 17h a 18:30h

145 €

71 €

0 €

Le Bon Dèpart ratio 5 (4-6 años) (6-7 años) (8-9 años)

Grup de 5 alumnes amb un terapeuta.Taller setmanal d’1,5h presencial amb els nens.Coordinació semestral amb les escoles (no presencial). Coordinació semestral amb les famílies. En cas d’iniciar un nou grup,serà important realitzar unes sessions prèvies de valoració, per determinar si el nen/a pot beneficiar-se del taller de Bon Départ i si encaixa en el grup, enfunció de les característiques dels seus companys.

Grups divendres (4-6 anys) 7/09/18 

Grups dijous (6-7 anys)  6/09/18

Grups divendres (4-6 anys) 28/06/19 /

Grups dijous (6-8anys) 20/06/19

Divendres de 15h a 16:30h (grup de 4-6 anys)

Dijous de 15h a 16:30h (grup de 6-7 anys)

107 €

88 €

0 €

Le Bon Dèpart- Ràtio 4 (6-7 años), (8-9 años)

Igual que l'anterior

Grups dimarts 18/09/2018/

Grups dijous 6/09/18

Grups dimarts 18/06/2019

Grup dijous 20/06/19

(8-9 anys) Dimarts 15h-16:30h

(6-7 anys) Dijous 15h-16:30h

128 €

102 € 0 €

Le Bon Dèpart (3-4 años)

Igual que l'anterior

Grups dimarts 18/09/2018

Grups dimarts 18/06/2019

Dimarts de 17 a 18h 101 € 73 € 0 €

Le Bon Dèpart -Ràtio 3 (6-7 años), (8-9 años)  

Igual que l'anterior

Grups dimarts 18/09/2018/

Grups dijous 6/09/18

Grup dimarts  18/06/2019

Grup dijous 20/06/19

(8-9 anys) Dimarts 15h-16h

(6-7 anys) Dijous 15h-16h

128 € 103 € 0 €

Le Bon Dèpart -Ràtio 2 (6-7 años), (8-9 años)

Igual que l'anterior

 

Grups dimarts 18/09/2018/

Grups dijous 6/09/18

Grup dimarts 18/06/2019

Grupo jueves 20/06/19

(8-9 anys) Dimarts 15h-16h

(6-7 anys) Dijous 15h-16h

 182 € 146 €  0 € 

Ens fem grans (1,5 h semanal)

Els objectius d'aquests  grups són: Creació de la pròpia identitat, autoconeixement i foment personal, promoure les habilitats socials, l’autonomia personal, el coneixement dels referents d’acord amb l’edat cronològica i interioritzar aprenentatges funcionals. Treball específic en grups reduïts d 1'5h setmanals.
El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

Grups dilluns 3/9/18

Grupo lunes 15/07/19

Ens Fem Grans 4 (1,5h): Dilluns de 15h a 16:30h  174 € 89 €  0 € 

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Servei de temps lliure "Connecta"

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Festa de cap d'any

Destinat a persones amb SD i/o DI majors de 18 anys que volen fer la festa de cap d'any amb els seus amics i amigues

01/10/2018

01/01/2019

S'oferta a les persones ateses de la Fundació majors de 18 anys i s'obre un període d'inscripció que es determina en el moment que es fa la oferta

 

En funció del destí i del nombre de participants

0 €

Revetlla de Sant Joan

Destinat a persones amb SD i/o DI majors de 18 anys que volen celebrar la revetlla amb els seus amics i amigues

01/04/2018

01/05/2018

S'oferta a les persones ateses de la Fundació majors de 18 anys i s'obre un període d'inscripció que es determina en el moment que es fa la oferta

 

En funció del destí i del nombre de participants

0 €

Viatges de Nadal

Viatges de 3 i 4 dies (en funció de la demanda) a la última setmana de desembre. Destinat a persones amb SD i/o DI majors de 18 anys. Novetat del 2017: viatge de 5dies/4 nits incloent celebració de cap d'any.

01/09/2018

01/12/2018

Es realitza una reunió mensual d'octubre a desembre per planificar el viatge pas a pas amb els participants. Les reunions es fan en diumenge

 

En funció del destí i del nombre de participants

50 €

-

0 € per socis

Viatges d'estiu

Viatges de 5 dies (en funció de la demanda) durant els mesos de juny, juliol i agost. Destinat a persones amb SD i/o DI majors de 18 anys.

01/02/2018

01/08/2018

Es realitza una reunió mensual de febrer a juny per tal de planificar el viatge pas a pas amb els participants. Les reunions es fan en diumenge

 

En funció del destí i del nombre de participants

0 €

Espai Jove Grans

Grups reduits de persones amb SD i/o DI de 17 i 18 anys que fan sortides lúdiques els caps de setmana amb l'acompanyament d'una persona de suport.

01/09/2018

01/07/2018

Es realitzen 3 sortides al mes en cap de setmana. Les sortides tenen una durada de 4 hores i l'horari és en funció de l'activitat escollida pels nois i noies.

98 €

43 €

0 €

Espai Jove Mitjans

Grups reduits de persones amb SD i/o DI entre 14 i 16 anys que fan sortides lúdiques els caps de setmana amb l'acompanyament de dues persones de suport.

01/09/2018

01/07/2018

Es realitzen 3 sortides al mes en cap de setmana. Les sortides tenen una durada de 3 hores i l'horari és en funció de l'activitat escollida pels nois i noies

82 €

48 €

0 €

Espai Jove Petits

Grups reduits de persones amb SD i/o DI de 12 i 13 anys que fan sortides lúdiques els caps de setmana amb l'acompanyament de dues persones de suport.

01/09/2018

01/07/2018

Es realitzen 2 sortides al mes en cap de setmana. Les sortides tenen una durada de3 hores i l'horari és en funció de l'activitat escollida pels nens i nenes

67 €

36 €

0 €

Espai Jove Petits (VIC)

Grups reduits de persones amb SD i/o DI de 12 i 13 anys que fan sortides lúdiques els caps de setmana amb l'acompanyament de dues persones de suport.

01/09/2018

01/07/2018

Es realitzen 2 sortides al mes en cap de setmana. Les sortides tenen una durada de3 hores i l'horari és en funció de l'activitat escollida pels nens i nenes

97 €

38 €

0 €

Grups Amics

Grups reduits de persones amb SD i/o DI majors de 18 anys que fan sortides lúdiques els caps de setmana amb l'acompanyament d'una persona de suport.

01/09/2018

01/07/2018

Horari de caps de setmana flexible. En funció de la sortida escollida pels nois i noies

82 €

40 €

0 €

LA COLLA

Grup d'amics que surten dues vegades amb suport i dues sols. Persones majors de 30 anys amb DI

01/09/2018

01/07/2019

Horari de caps de setmana flexible. En funció de la sortida escollida pels nois i noies

41 €

20 €

0 €

Mediació Activitats a la comunitat, inici curs centre conegut

Acompanyament a ususaris i mediació a la comunitat. Programa que impulsa la participació a les activitats comunitàries.

01/09/2018

01/07/2019

Dilluns a Divendres

44 €

0 €

0 €

Mediació Activitats a la comunitat, inici curs centre nou

Acompanyament a ususaris i mediació a la comunitat. Programa que impulsa la participació a les activitats comunitàries.

01/09/2018

01/07/2019

Dilluns a Divendres

87 €

0 €

0 €

Mediació Activitats a la comunitat, intervenció

Acompanyament a ususaris i mediació a la comunitat. Programa que impulsa la participació a les activitats comunitàries.

01/09/2018

01/07/2019

Dilluns a dimecres

50 €

15 €

0 €

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Servei d'atenció a les famílies

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Entrevista d'acollida famílies Residents a Catalunya (amb fills de 0 a 8 anys)

Entrevistes d'acollida institucional a totes les famílies residents a Catalunya que venen per primera vegada a la Fundació, amb nens de 0 a 8 anys d'edat.

Fixe

 Fixe    116 €

0 €

0 €

Entrevista de seguiment

Entrevistes de seguiment a famílies ja usuàries dels SAF i que necessiten una intervenció social puntual o sostinguda en el temps

Fixe

 Fixe    125 €

0 €

0 €

Entrevistes acollida famílies NO residents a Catalunya

Entrevistes d'acollida institucional fetes a les famílies de fora de Catalunya.

Fixe

 Fixe    116 €

41 €

0 €

Entrevistes Orientació Unitat SD i Alzheimer

Entrevistes d'orientació a totes les famílies amb familiars diagnosticats de la Malaltia de Alzheimer, per fer exploració de la situació socio-familiar. Es fa al inici del diagnòstic i després a demanda de cada família.

Fixe

 Fixe    80 €

 0€

 0€

Espai Familiar de jocs , caminadors (quinzenals)

Espais familiars de Joc per compartir entre nens i pares. Infants de 2/3 anys a 5 anys, caminadors

Octubre

Juny

 

51 €

5 €

 0 €

Espai Familiar de jocs , no caminadors (quinzenals)

Espais familiars de Joc per compartir entre nens i pares. Infants de 1 any a 2/3 anys, no caminadors.

Octubre

Juny

 

64 €

7 €

 0 €

Espai nadó (quinzenals)

Espais familiars de Joc per compartir entre nens i pares. Infants de 0 a 1 any: Nadons.

Octubre

Juny

 

20 €

6 €

 0 €

Taller de germans

Tres sessions per abordar la discapacitat del germà

 

 

 

 91€

20 €

 0 €

Grups de pares 0-2 anys

Grups de suport i ajuda mútua

Setembre

Juny

 

71 €

9 €

 0 €

Grups de pares 2-4 anys

Grups de suport i ajuda mútua

Setembre

Juny

 

71 €

9 €

 0 €

Grups de pares SSEE

Grups de suport i ajuda mútua

Setembre

Juny

 

11 €

0 €

 0 €

Grups de pares USDA

Grups de suport i ajuda mútua

Setembre

Juny

 

25 €

4 €

 0 €

Grups pares Avis

Grups de suport i ajuda mútua

Setembre

Juny

 

71 €

8 €

 0 €

Taller Massatge infantil

Taller de massatges infantils adreçats a famílies amb nadons de 0 a 18 mesos. Es fa 1 taller per trimestre, format per 4 sessions,amb periodicitat setmanal, d'1,5 hores de durada

Setembre

Juny

 

85 €

40 €

 0 €

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Inserció laboral "Col·labora"

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

1º curs programa Formació continuada 1 dia /setmana

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

12/09/2018

28/06/2019

Dilluns i Divendres 9:30-13h

117 €

47 €

50 €

-

0 € per socis

1º curs programa Formació continuada 2 dies /setmana

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

12/09/2018

12/09/2018

Dilluns i Divendres 9:30-13h

234 €

80 €

50 €

-

0 € per socis

1º curs programa Formació continuada 3 dies /setmana

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

12/09/2018

28/06/2019

Dilluns i Divendres 9:30-13h

 

351 €

 

115 €

 

50 €

-

0 € per socis

1º curs programa Formació continuada 4 dies/setmana

 

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

12/09/2018

 

28/06/2019

 

Dilluns i Divendres 9:30-13h

 

468 €

 

148 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

1º curs programa Formació continuada 5 dies/setmana

 

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

585 €

  

183 €

  

50 €

-

0 € per socis

  

2º curs programa Formació continuada 1 dia /setmana

  

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

117 €

  

47 €

  

50 €

-

0€ per socis

  

2º curs programa Formació continuada 2 dies /setmana

  

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

234 €

  

80 €

  

50 €

-

0 € per socis

  

2º curs programa Formació continuada 3 dies /setmana

  

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

351 €

115 €

50 €

-

0 € per socis

2º curs programa Formació continuada 4 dies/setmana

  

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

468 €

  

148 €

  

50 €

-

0 € per socis

  

2º curs programa Formació continuada 5 dies/setmana

  

Proposta formativa per respondre a les necessitats formatives dels joves que finalitzen l’ESO

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns i Divendres 9:30-13h

  

585 €

  

183 €

  

50 €

-

0 € per socis

  

Anglès

  

Curs d'aprenentatge d’anglès bàsic

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dimecres 17-18h o divendres de 10:30 a 11:30h

  

27 €

  

20 €

  

50 €

-

0 € per socis

  

Auxiliar de monitor esportiu

  

T’agradaria ser auxiliar de monitor esportiu? Formació organitzada en col·laboració amb la Federació de bàsket de Catalunya

  

04/04/2019

  

28/06/2019

  

Dilluns i dimecres 18-19:30h

  

96 €

  

0 €

  

0 €

  

Auxiliar Museus

  

Formació professional a la Universitat Pompeu Fabra per adquirir competències laborals pròpies d'equipaments culturals

  

23/10/2018

  

21/12/2018

  

Dimarts i dijous 10-12h

  

96 €

  

0 €

  

0 €

  

Auxiliar de producció de programes de ràdio

  

Formació professional a la Universitat Pompeu Fabra per adquirir competències laborals pròpies dels mitjans de comunicació

  

15/10/2018

  

21/12/2018

  

Dilluns i dimecres 12-14h

  

96 €

  

0 €

  

0 €

  

Auxiliar de serveis

  

Formació professional a la Universitat de Barcelona per adquirir competències pròpies de serevis generals

  

01/04/2019

  

28/06/2019

  

Dimarts i dijous 10-12h

  

96 €

  

0 €

  

0 €

  

CIT 1 dia

  

Formació de Preparació básica pre-laboral

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns a dijous 9:30-12:30h

  

105 €

  

0 €

  

0 €

  

CIT 2 dies

  

Formació de Preparació básica pre-laboral

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns a dijous 9:30-12:30h

  

210 €

  

0 €

  

0 €

  

CIT 3 dies

  

Formació de Preparació básica pre-laboral

  

12/09/2018

  

28/06/2019

  

Dilluns a dijous 9:30-12:30h

  

314 €

  

0 €

  

0 €

  

CIT 4 dies

Formació de Preparació básica pre-laboral

 

12/09/2018

 

28/06/2019

 

Dilluns a dijous 9:30-12:30h

 

419 €

 

0 €

 

0 €

 

Cuida la teva salut (3 quotes)

 

Coneixeràs informacions bàsiques i consells pràctics per tenir cura del teu benestar físic i emocional (alimentació,activitat física, relaxació,seguretat personal ...)

 

17/09/2018

 

21/12/2018

 

Dilluns 18:00-19:30h

 

62 €

 

62 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Desplaçaments, maneig de diners i planificació del temps lliure (3 quotes)

 

Teoría i pràctica de les habilitats bàsiques per trasladar-se per la ciutat, gestionar els teus diners i gaudir el temps lliure

 

08/01/2019

 

13/04/2019

 

Dimarts 18 a 19:30h

 

73 €

 

47 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Gestió domèstica

 

Coneixeràs informacions bàsiques i consells pràctics per tenir cura de la teva llar

 

14/01/2019

 

25/03/2019

 

Dilluns 18:00-19:30

 

84 €

 

62 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Drets Humans 1ª Inscripció

 

Introducció als Drets Humans per aprendre a pensar, decidir i actuar per tu mateix

 

13/09/2018

 

28/06/2019

 

Dimecres 12-13:30 o dijous 17:30-19h

 

73 €

 

0 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Drets Humans 2º inscripció i posteriors

 

Aprodundiment en els Drets Humans per aprendre a pensar, decidir i actuar per tu mateix

 

13/09/2018

 

28/06/2019

 

Dimecres 12-13:30 o dijous 17:30-19h

 

73 €

 

5 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Drets Humans VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 €

 

0 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Assemblea DDHH

 

Espai de reflexió i participacío sobre els Drets humans per afavorir la conscienciació, la crítica, el debat, l'ajut mutu i l’empoderament personal.

 

12/09/2018

 

28/06/2019

 

Dimarts 17:30-19h

 

73 €

-

52 € per socis

 

0 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Mitjans Tecnològics avançat

 

Curs per per agafar més autonomia en l’ús de l’ordinador, l'smartphone, les tablets, les xarxes socials, el correu electrònic i d'altres aplicacions

 

17/09/2018

 

28/06/2019

 

Dijous 17:30-19:30h

 

73 €

 

78 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Mitjans Tecnològics inicial

 

Introducció en lús de l’ordinador, el mòbil, internet, les xarxes socials, i d'altres aplicacions

 

17/09/2018

 

28/06/2019

 

Dilluns 17:30-19:30h

 

73 €

 

78 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Educació i Assessorament afectivo-sexual

 

Espai formatiu d'apectes relacioneas amb els afectes i la sexualitat

 

17/09/2018

 

28/06/2019

 

Dilluns 17-19h

 

65 €

 

55 €

 

50 €

-

0 € per socis

 

Educació i Assessorament afectivo-sexual

 

Espai formatiu d'apectes relacioneas amb les afectes i la sexualitat

 

19/09/2018

 

28/06/2019

 

Dimecres 17-19h

 

65 €

 

55 €

 

50 €

-

0  € per socis

 

Conferència "En el dia a dia com tu" 5 ponents Amb difusió

 

Setembre

Juliol

 

479 €

479 €

0 €

Conferència "En el dia a dia com tu" 5 ponents Sense difusió

 

Setembre

Juliol

 

228 €

228 €

0 €

Conferència "En el dia a dia com tu" 10 ponents Amb difusió

 

Setmbre

Juliol

 

537 €

537 €

0 €

Conferència "En el dia a dia com tu" 10 ponents Sense difusió

 

Setembre

Juliol

 

286 €

286 €

0 €

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.

Relacions externes

Nom de l'activitat

Breu descripció

Data d'inici

Data fi

Horari

Cost

Preu

Matrícula

Curs formació a professionals 4 hores

       

107 €

84 €

 

Curs formació a professionals 8 hores

       

215 €

166 €

 

Sessió Escola de pares (El que ens cal saber)

       

39 €

0 €

 

Aula Oberta, 8 sesions

       

122 €

0 €

 

 

La Fundació fixa/estableix els preus tenint-ne en compte els costos reals corresponents a les activitat així com les subvencions i els donatius previstos per a l'exercici en curs. L'import no finançat externament és el que hauria de cobrir el preu de cada activitat.

Hi ha d’altres circumstàncies que també es tenen en compte per fixar el preu definitiu:

 • Aquelles activitats que, tot i no tenir actualment fonts de finançament extern, són estratègicament o filosòficament importants: s’ofereixen per sota del cost no finançat.
 • Activitats que actualment tenen finançament i el preu proposat deixa un excedent a la Fundació. S'ha mantingut el seu preu per sobre del cost no finançat en aquelles activitats que estan consolidades, i que permeten finançar les anteriors.

És la nostra voluntat que mai ningú quedi sense servei per motius econòmics. Per això posem a l’abast de totes aquelles famílies que ho precisin la possibilitat de sol·licitar una Reducció de quota, dirigint-vos al Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació (nferrer@fcsd.org).

En aquest enllaç podeu trobar la descripció del procediment per a la sol·licitud i els documents que caldrà aportar en la cita.