Inserció Laboral «Col·labora»

El servei d'Inserció Laboral «Col·labora» de la Fundació Catalana Síndrome de Down va néixer l'any 1996 amb la finalitat d'oferir suport a la integració laboral de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals. Actualment oferim aquest suport a un centenar de persones contractades a empreses ordinàries i a les empreses contractants.

La incorporació al món laboral representa l'entrada al món dels adults. Aquest període que esdevé dificultós per a tothom, ho és especialment per aquells nois i noies que presenten algun tipus de necessitats especials.

Seguint amb el propòsit de cercar respostes a les necessitats de les persones amb discapacitat dins d'un marc de normalitat, el Programa «Col·labora», té l'objectiu d'oferir les eines necessàries per tal de facilitar l'accés al món laboral normalitzat de les persones amb discapacitat amb plenes garanties d'integració.

A «Col·labora» es creu que, tal com succeeix a la resta de la població, l'empresa i els companys de treball són els principals formadors d'aquests futurs treballadors, ja que són els models dels quals aprenen la feina concreta, la disciplina del treball, les normes i les regles.

La intervenció dels professionals de «Col·labora» es centra, fonamentalment, en facilitar i fer de mediadors en el procés d’integració a l’empresa, fent compatibles les característiques individuals de cada usuari amb les exigències del món laboral. Es tracta de crear l’entorn adient perquè la persona amb discapacitat pugui adquirir el rol de treballador. És un procés lent que cal orientar, però que el jove ha de viure d’una forma autònoma i personal, sense excessives proteccions que creïn dependència i infantilitzin el seu normal desenvolupament.

Les àrees d’actuació es concreten en els següents aspectes:

  • Orientació professional als usuaris i assessorament a les famílies
  • Formació 
  • Recerca d’empreses i borsa de treball
  • Seguiment 
  • Assessorament a les empreses

Borsa de treball i contractació

Adreçada als usuaris que es troben en condicions de poder optar a un contracte de treball. Es pretén que l’usuari es responsabilitzi i participi activament en la recerca de la seva feina, donant-li les eines que facilitin aquest procés.

Programa Socio-Laboral

Aquest programa s’adreça a persones valorades com a usuaris de tallers ocupacionals, que per les seves dificultats i manca de productivitat serien difícilment integrables a l’empresa ordinària. Aquest programa permet, a través d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació, un espai perquè la persona amb dificultats pugui participar d’una activitat laboral remunerada en l’àmbit d’empreses de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El programa es basa en la idea que el contacte amb entorns laborals ordinaris genera en les persones amb discapacitat uns canvis positius en el seu desenvolupament maduratiu.

Informació imprescindible

Contacte

Sra. Gemma Serrano
Tel. 932 157 423 (ext. 0)
Fax 932 157 699
E-mail: gserrano@fcsd.org

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de 9 a 20 h
Divendres de 9 a 15 h
Visites concertades

Preguntes freqüents sobre aquest servei

Va adreçat:

Joves i adults amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys

Composició de l'equip:

  • Pedagogues
  • Tècniques en inserció laboral

Enllaços recomanats

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fons social europeu

Certificat de qualitat:

L’any 2002, la Fundació aconsegueix el certificat de qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 per a impartir cursos de Formació Professional Ocupacional i seguiment de la inserció laboral per a persones amb discapacitat, i n'obté la renovació anualment.