International Conference on Chromosome 21 & Medical Research on Down Syndrome

2005

La III International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome ha sigut organitzada per la Fundació Catalana Síndrome de Down, amb la col·laboració científica de el "National Down Syndrome Society" de Nova York, va tenir lloc a Barcelona els dies 18 i 19 de març de 2005. Aquesta conferència s'ha convertit en un fòrum clàssic de discussió sobre els avanços en la investigació sobre el cromosoma 21 i SD. Els ponents, que eren experts internacionals, van oferir una visió actualitzada dels aspectes clínics, diagnòstics i genètics de les seues investigacions. Durant dos dies intensos els investigadors van tenir l'oportunitat de compartir experiències i desenvolupar noves col·laboracions.

Programa:

 • Exploring the neurobiology of Down syndrome: new insights suggest new treatment strategies. W.C. Mobley.
 • Oxidative stress markers in Down syndrome (IX Ramon Trias Fargas Award). A. Casado.
 • Meiotic prophase features, pairing and recombination, in Down syndrome oocytes. M. García.
 • Cardiac problems on the Down syndrome during adult life. Q. Ferrer.
 • Torticollis in Down syndrome. J. Puig Galy.
 • Characterization of the genes in the DSCR2 – SH3BGR region of chromosome 21. R. Oliva.
 • Phenotypic description and modeling of murine models overexpressing HSA 21 genes. J. M. Delabar.
 • DYRK1a and neuronal alterations in murine models of Down syndrome. X. Estivill.
 • Updated growth charts for the spanish children with Down syndrome. X. Pastor.
 • Complementary and alternative treatments for Down syndrome. W. Cohen.
 • External auditory canal size in DS. Relationship with ear pathology in children and adolescents. J. Domènech
 • Compensatory responses in the brains of adults with Down syndrome. E. Head.
 • The cerebral cortex in Down syndrome murine models. M. Dierssen.
 • Foundations for therapy of neuronal deficits in Down syndrome. R.H. Reeves.
 • Protective effect of green tea on brain alterations in murine models overexpressing Dyrk1a. J. M. Delabar.
 • Gene expression profiles in Down syndrome and in mouse models. M. Sultan.
 • Dementia and Down syndrome: neuropathological substrates of clinical variability Leverenz, B. James.
 • Cognitive and behavioural effects of donepezil in adults with dementia associated with Down syndrome. M. Boada, M. Buendía
 • Behaviour and learning in the ts65dn mice, a model for Down syndrome: new contributions. J. Flórez.
 • The pyramidal neuron in cognition and mental retardation. R. Benavides-Piccione
 • Reducing oxidative damage and providing behavioural enrichment may promote successful aging in Down syndrome: evidence from a longitudinal study in a canine model of human aging. E. Head.

2001

La II International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome va tenir lloc en l'auditori que la Fundació Caixa de Catalunya té en l'edifici de "La Pedrera" amb una assistència de 142 persones. En aquest congrés es van tractar paral·lelament els dos vessants bàsiques de la investigació actual sobre el SD, l'estudi genètic i els avanços mèdics en la salut d'aquestes persones. Les sessions van constar de ponències oficials, a càrrec dels professors convidats, i d'altres ponències seleccionades entre les presentades pels assistents, on els diferents equips de treball van presentar les seues experiències. La conferència estava dissenyada perquè hi haguera un intercanvi d'experiències entre els diferents grups que treballaven en temes com: medicina preventiva i cures mèdiques, investigació mèdica en el SD, el cromosoma 21 en les seues diferents facetes, anàlisi genètica del comportament humà, causes genètiques del retard mental, teràpia gènica i tractaments alternatius. El programa estava dirigit a professionals de les diferents branques de la ciència que estan relacionades amb el SD, principalment mèdics, biòlegs i altres professionals de matèries relacionades amb la salut.

A aquesta conferència van assistir entre altres ponents: el prof. D. Patterson, catedràtic de genètica de la Universitat de Denver, Colorit, EUA; el Dr. I. Cohen, pediatre del Children's Hospital de Pittsburgh, Pennsilvània, EUA; la Dra. B. Patterson de Cincinnati, Ohio, EUA; el prof. J. Flórez, catedràtic de farmacologia de la Universitat de Santander; el Dr. J. M. Delabar, de l'Hospital Necker de París, França, i el Dr. M. Petersen, del Aghia Sophia Children's Hospital d'Atenes, Grècia.

Aquest esdeveniment va reunir a Barcelona, de la mateixa manera que fa quatre anys, a nombrosos experts mundials dels àmbits mèdic i científic, especialitzats en els aspectes genètics i clínics del SD. Durant dos dies d'intensa activitat i dilatades sessions acadèmiques, 120 professionals de 21 països diferents van debatre els temes més candents relacionats amb la trisomia 21.

També cal esmentar la reunió del Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG), un grup d'especialistes format a Estats Units en 1994, i que estableix periòdicament les pautes sobre programes de salut, que després són seguides i adaptades per diferents grups de treball a tot el món. Aquesta reunió es va celebrar el 5 d'abril de 2001, precedint a les sessions científiques de la II Conferència Internacional sobre el Cromosoma 21 i Investigació Mèdica en Síndrome de Down i va reunir per primera vegada a Europa del grup d'experts mèdics que treballen sobre les pautes de salut específiques per al SD.

1997

I International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome organitzada pel CMD de la Fundació, amb la voluntat de crear una plataforma per a l'intercanvi científic. Amb aquesta finalitat i amb col·laboració amb el CMD i passats tres anys des que es van iniciar els projectes d'investigació científica i genètica i amb els fons obtinguts en la Marató de TV3, es va voler destacar especialment els treballs obtinguts en la Marató de TV3 duts a terme pels 10 equips d'investigació. Es va convidar com a ponents oficials a 14 professors de contrastat prestigi, els quals van exposar diferents aspectes relacionats amb la SD i el cromosoma 21. Va comptar amb més de 160 participants de 23 països, amb els ponents més destacats de l'àmbit internacionals, especialistes en una àmplia varietat de disciplines relacionades amb l'estudi de la síndrome de Down i el cromosoma 21, que van presentar els nous avenços en la investigació clínica i genètica. Un alt nivell científic que es va manifestar en més de 25 presentacions orals lliures i en més de 80 pòsters científics que van presentar els participants.