Presentació a la III Jornada de Post-adopció, organitzada per l'Institut Català de l'Adopció de la Generalitat de Catalunya.

Ponència i treball de recerca prèvia a càrrec de Marta Golanó i Fornells, psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Terapeuta del CDIAP de l’Esquerre de l’Eixample i Sant Gervasi de la Fundació Catalana Síndrome de Down.

Ponencia amb el títol de "Atenció a la petita infància adoptada des d’un CDIAP: Acompanyament en el procés de mentalització parental per a la construcció del vincle".

Resum: Es presenta una descripció de les característiques de la població adoptada atesa en el CDIAP durant els ultims 10 anys. S'han extret dades de la població adoptada atesa en el CDIAP a partir de la creació d'una plantilla d'extracció de dades. En segon lloc, es presenten els referents teòrics per a una conceptualització de la intervenció que es porta a terme en alguns casos
de seguiment post - adoptiu o acompanyament en la construcció del vincle. S’il·lustra la presentació amb uns fragments d’un cas.

Any:2011