Què us podem oferir nosaltres?

► Difusió i projecció pública de la col·laboració
A través de la web, xarxes socials i materials de comunicació propis (memòria anual, fulletons, newsletter, etc.) i també en notes de premsa, donant visibilitat i associant els nostres valors amb la vostra marca

► Enviament anual de la memòria econòmica i d’activitats

► Possibilitat de visitar el projecte en el què col·laboreu

► Invitació i participació als actes socials organitzats per la Fundació.

► Incentius Fiscals
La vostra aportació, a més de contribuir en la construcció d’una societat més inclusiva, desgrava un 35% en la quota de l’impost de societats i un 40% a partir del tercer any (tal com estableix la llei 49/2002 que regula els incentius fiscals pels Convenis de col·laboració empresarial).
Des de la FCSD us enviarem un certificat de donació per tal que pugueu desgravar l’aportació realitzada.

 

I sobre tot... 

La satisfacció de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat ia una societat més inclusiva