Síndrome de Down: Neurobiología, Neuropsicología, Salud mental

Síndrome de Down: Neurobiología, Neuropsicología, Salud mental

En la síndrome de Down, la presència d'un cromosoma 21 extra amb els seus més de 500 gens i altre material genètic propi d'aquest cromosoma, introdueix una modificació amb conseqüències reals encara que variables entre els diferents individus sobre la constitució de l'organisme humà expressada en els seus múltiples òrgans i sistemes. Què és el que es modifica en el cervell? Com ho fa? Quines conseqüències comporta? Acceptada la innata diversitat dels éssers humans, hi ha trets o perfils que puguin ser comuns a les persones amb síndrome de Down? Quina és la seva evolució al llarg de la vida, cada vegada més prolongada? Com es relacionen la genètica i l'ambient? El present tractat dóna resposta a aquestes preguntes, centrant-se exclusivament en l'organització cerebral i en les funcions que pertoquen als atributs superior és de la vida humana.

60,00 €