Seguiment en l'Etapa Escolar (SSEE)

Servei creat l'any 1986 amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d'inclusió escolar, en el període d'escolarització infantil, primària i secundària de les persones amb síndrome de Down.

El servei intervé i col·labora amb les diverses parts implicades en el procés: infant i adolescent amb síndrome de Down, la família, el centre docent i altres agents de la comunitat educativa.

El SSEE té la voluntat de donar resposta a les noves demandes que proposin pares i professionals i, per tant, està en constant adaptació, com pot ser en l'ús de les noves tecnologies, la creació de recursos didàctics o la posta en marxa de nous grups tant de l'àmbit de psicopedagogia com logopèdic. 

 

Atenció directa a l'infant i a l'adolescent amb la síndrome de Down

El SSEE atén de forma directa als infants i joves segons les seves necessitats individuals desenvolupant les capacitats de cada un d'ells.

La intervenció es realitza a les instal·lacions de la Fundació i periòdicament als centres educatius on estan matriculats els infants i joves per treballar conjuntament  amb els mestres i professors de cada infant i adolescent. També es fa un seguiment a l’escola i  entrevistes amb la família.

Avantatges pels Socis Amics: Si ja participeu en una altra activitat del Servei de Seguiment en l'Etapa Escolar, se us aplicarà un 7% de descompte de les quotes.

 • Taller de Bon Départ 

El Bon Départ és un mètode plurisensorial d'origen francès que utilitza els aspectes auditiu, visual i motriu per desenvolupar i millorar les funcions cognitives. De forma general, està destinat als alumnes que estan iniciant l'aprenentatge de la lectoescriptura. Es treballa a partir del ritme musical, la visualització, la motricitat, l'orientació en l'espai i la reproducció gràfica.

Durada: de gener a juny de 2018.

Horaris:

- Grup de 3-4 anys: divendres de 17 a 18.30h.

- Grup 4-6 anys: divendres de 15 a 16:30h.

- Grup 7-12 anys: dimarts de 15 a 16.30h o de 17 a 18.30h.

Preu: 87€/mes (cost real: 108€) El preu inclou les sessions setmanals, seguiment semestral amb famílies (1h per alumne presencial) i seguiment semestral amb l'escola (1h per alumne no presencial).

Per més informació, contacteu amb Artur Fernández (arfernandez@fcsd.org) o Núria Ferrer nferrer@fcsd.org.

INSCRIURE'S

 

 •  Juguem i aprenem junts

Objectius: Desenvolupar la comunicació i el llenguatge, fomentar la creativitat i la imaginació mitjançant el joc simbòlic, reforçar alguns dels aprenentatges funcionals que millorin l'autonomia.

Grups reduïts d’ una hora i mitja setmanal.
Preu: 79 €/mes (cost real 208 €).
El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Relació i comunicació

Objectius: afavorir el coneixement i acceptació de la pròpia situació personal, potenciar l’autoestima i maduresa emocional, desenvolupar competències comunicatives i relacionals, adquirir hàbits d’autonomia personal i habilitats socials.   

Grups reduïts de dues hores setmanals.
Preu: 97 €/mes (cost real 135 €).
El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Identitat

Objectius: creació de la pròpia identitat, autoconeixement i foment personal, promoure les habilitats socials, l’autonomia personal, el coneixement dels referents d’acord amb l’edat cronològica i interioritzar 
aprenentatges funcionals.

Grups reduïts de tres hores setmanals
Preu: 117 €/mes (cost real 186 €).
El preu inclou una coordinació trimestral amb l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Joc i relació

Grups adreçats  als nens/es que presenten una  dificultat o trastorn afegit en  l’àmbit de la relació i la comunicació  i/o de la conducta i 
que requereixen un treball psicològic específic.

Objectius: Desenvolupar la consciència corporal i la integració de les vivències a nivell emocional i sensoperceptiu, treballar la intenció comunicativa i el desenvolupament de les habilitats comunicatives, afavorir el procés de simbolització a través del joc i la representació gràfica, afavorir l’experiència motriu i relacional del nen/a través de les interaccions grupals.

Preu:
En parella: 105 €/mes (cost real 195 €).
En grups reduïts de 3: 95 €/mes (cost real 168 €).
El preu inclou una coordinació trimestral amb  l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Llenguatge i comunicació

Es realitza en parella. 

Atenció a les dificultats de llenguatge, parla i comunicació.Seguiment escolar logopèdic  en nens/es en edat escolar. 

Objectius: afavorir el desenvolupament de les capacitats comunicatives i lingüístiques, el desenvolupament global, les relacions interpersonals i la integració escolar i social. 

Preu: 107 €/mes (cost real 395 €).
El preu inclou una coordinació trimestral amb  l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Logopèdia amb seguiment a l’escola

Atenció individual a les dificultats de llenguatge, parla i comunicació. Seguiment escolar logopèdic en nens/es en edat escolar.

Objectius: afavorir el desenvolupament de les capacitats comunicatives i lingüístiques, el desenvolupament global, les relacions interpersonals i la integració escolar i social.

Preu: 183 €/mes (cost real 405€).
El preu inclou una coordinació trimestral amb  l’Escola i una entrevista trimestral amb la família.

 • Glifing

Mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar de manera intensiva i amena alhora.

Preu: 100 €/mes (cost real 123 €)
Cal concertar visita informativa amb la referent del mètode.

Atenció indirecta

Aquestes activitats van dirigides a tota la comunitat educativa per donar resposta als aspectes de formació i sensibilització.

 • Xerrades als claustres dels centres educatius
 • Assessoraments a qualsevol agent de la comunitat educativa
 • Activitats de sensibilització als companys infants i joves amb la síndrome de Down a través d’activitats com el conta-contes o exposicions a les classes.
 • Formació als professionals de l’àmbit de l’educació: Aula Oberta, conferències monogràfiques.
 • Recursos educatius: l'objectiu d’aquest espai és donar resposta a les necessitats de materials educatius específics i adequats per als infants i adults amb la síndrome de Down col·laborant amb les famílies i les escoles per poder ajudar a la millora de la seva atenció educativa.

 

Atenció a famílies

Conjuntament amb el Servei d’Atenció a Famílies de la Fundació, el SSEE realitza les següents actuacions:

 • Acollides i orientacions a les famílies que s’acosten per primera vegada al SSEE.
 • Entrevistes periòdiques de caràcter individual entre el professional de referència i les famílies.
 • Grups de pares.
 • Treball amb germans.

Informació imprescindible

Contacte

Sra. Gemma Serrano
Tel. 932 157 423 (ext. 0)
Fax 932 157 699
E-mail: gserrano@fcsd.org

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a dijous de 9 a 20 h
Divendres de 9 a 15 h
Visites concertades

Composició de l'equip: Professionals especialitzats en Psicologia, Pedagogia i Logopèdia

Adreçat a:

persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals.

Enllaços recomanats

Documents recomanats

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Probitas