Suport a la vida independent «Me'n vaig a casa»

Des de l'any 2000 el Servei de Suport a la Vida Independent "Me'n vaig a casa" vol promocionar l'autonomia personal i la inserció social de la persona amb discapacitat intel·lectual fent possible l'oportunitat de decidir amb qui vol viure.

Oferim els suports personals i el seguiment proper d'un equip de professionals per a que la persona gestioni les activitats de la vida diària (AVD) a casa seva i a la societat, en condicions de benestar i seguretat.

El servei està acreditat al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, com una prestació social reconeguda.

Objectius del servei

El servei dissenya, planifica i proveeix els suports individualitzats que la persona requereixi a casa seva i a la comunitat, amb l’objectiu de:

 • Oferir els suports que facilitin l’autonomia en les AVD: la salut, la casa, els diners, etc.
 • Promoure que la persona prengui les seves decisions vitals amb suport.
 • Garantir l’accés i la participació als recursos socials.
 • Mediar amb els entorns i els referents naturals de la persona.
 • Procurar la màxima qualitat de vida.

El procés (metodologia)

 1. Entrevistes amb la persona interessada, la seva família i altres referents per tenir una primera idea dels desitjos i possibilitats de cada cas.
 2. Estudi de la situació per orientar i ajudar a elaborar un Pla d'Acció Inicial.
 3. Planificació dels Suports Intensius Pedagògics per facilitar els preparatius i l'adaptació inicials.
 4. Creació del Cercle de Relacions i establiment de les reunions periòdiques de seguiment i adaptació del suport.

L'habitatge

Serà de titularitat personal, per tant l'usuari n'és el propietari o llogater i les despeses de manteniment (electricitat, aigua...) aniran al seu càrrec.

El cercle de relacions

Format pel grup de persones més properes i significatives per l'usuari, que vetllen perquè les decisions que es prenguin i que es duguin a terme s'adaptin durant tot el procés als desitjos i necessitats de la persona interessada.

Informació imprescindible

Contacte

Sra. Gemma Serrano
Tel. 932 157 423 (ext. 0)
Fax 932 157 699
E-mail: vidaindependent@fcsd.org

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a dijous de 9h a 20h
Divendres de 9h a 15h
Visites concertades

Preguntes freqüents sobre aquest servei

Composició de l’equip:

 • Pedagog-coordinador
 • Educadora social
 • Treballadora social
 • Equip de suport (auxiliars tècnics educatius)

Urgències:

Tots els usuaris disposen al seu domicili del Servei de TeleAssistència 24h per tal de poder atendre qualsevol urgència que es pugui produir.

Va adreçat:

Persones amb discapacitat intel·lectual, de tots els municipis de la província de Barcelona, de 18 a 65 anys, d’ambdós sexes que viuen o volen viure de manera independent.

Congrés d'Inclusion International a Washington

El passat mes d'octubre Inclusion International va presentar al seu Fòrum Internacional a Washington l'informe Mundial sobre l'article 19 "Comunitats inclusives= comunitats més fortes" sobre el dret a viure i ser inclòs a la comunitat.

L'informe recull el testimoni d'autogestors de tot el món, entre ells els dels autogestors i usuaris del servei "Me'n vaig a casa" de la Fundació Catalana Síndrome de Down, que fan palesa la seva experiència i els seus reptes de vida independent.

Vídeo sobre l'informe

Links d'interès

Informació d'interès

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Diputació de Barcelona

Certificat de qualitat:

L’any 2011, la Fundació rep el certificat de qualitat segons la norma ISO 9001:2008 per al Servei de Suport a la Vida Independent "Me'n vaig a casa".