Trajectòria internacional

Alemanya
- 2010: Participació al XV Congrés Mundial d'Inclusió Internacional, sota el lema «Transformant drets en accions», Berlin.

Argentina, Itàlia i Veneçuela
- 2012: Participació a projecte Operazione Colombo, coordinat per l'Assoziazione Italiana Persone Down (AIPD).
Va consistir en un intercanvi entre persones amb la síndrome de Down d'aquests països i d'Espanya per tal de desenvolupar les seves capacitats d'autonomia a través d'una experiència de convivència i trobada molt intensiva a sobre d'un veler.

Brasil
Col·laboracions amb Fundação Síndrome de Down de Campinas en conferències, formació especialitzada, assessoraments i altres activitats d'intercanvi.
- 2012: Vida Independent: accions de present per una possibilitat de futur. Fundação Síndrome de Down de Campinas.
- 2010: Conferència: «Tengo, soy, puedo». Fundação Síndrome de Down de Campinas.
- 2010: Curs de formació sobre la transició de la persona amb discapacitat a l'etapa adulta i l'atenció a les famílies. Instituto Mato Verde Louro. Santos.
- 2009: Conferència L'escola i la persona amb la síndrome de Down en el marc del II Fòrum Internacional Síndrome de Down A construção de Identidade e a Relação com o Outro. Organitzat per Fundaçao Síndrome de Down i Ministério da Saude a Campinas.
- 2009: Conferència El jove i la construcció de la identitat en el marc del II Fòrum Internacional Síndrome de Down A construção de Identidade e a Relação com o Outro. Organitzat per Fundaçao Síndrome de Down i Ministério da Saude a Campinas.

Canadà

- 2006: Participació al 9è congrés Mundial sobre Síndrome de Down a Vancouver.
- 2000: Participació al National Down Syndrome Congress a Toronto.

El Salvador
- 2009:Conferència Sexualitat i Síndrome de Down. Fundación Paraíso Down, en el marc del I Congreso sobre el Síndrome de Down de El Salvador, San Salvador.

Equador
- 2012: Presentació de la segona edició equatoriana del nostre llibre «El teu fill amb la síndrome de Down. De l'A a la Z» a l' Hospital Universitari Metropolità de Quito.

Espanya
- 2011: II Encuentro Iberoamericano de médicos especialistas en Síndrome de Down.Barcelona.
- 1996: Congrés Internacional de Síndrome de Down a Madrid.
- Altres congressos internacionals organitzats per la FCSD.

Estats Units
- 2013: Taller «Proceso evolutivo de la afectividad y la sexualidad en personas con síndrome de Down» i conferència sobre estratègies per adquirir autonomia a la 41a Convención Anual del National Down Syndrome Congress a Denver.
- 2002: Participació al National Down Syndrome Congress a Denver.
- 1999: Estades per conèixer experiències de vida independent a la Universitat de New Hampshire, Wisconsin- Madison i Boston.
- 1999: National Down Syndrome Congress a Pittsburg, Pennsylvania.
- 1993: Participació al Down Syndorme Congress a Charleston.
- 1983: Es va rebre la primera capacitació en matèria d'atenció pimerenca a la Universitat de Washington a càrrec de Valentine Dimitriev, la qual va tornar en diverses ocasions a impartir formació.

França
- 1998: Participació a reunions de coordinació del programa «Horizon», organitzades per l' associació Prohduire a Marsella.

Holanda
- 1997: Participació a reunions de coordinació del programa «Horizon», organitzades per l' associació Stichting Zuidwester a Middelharnis.

Hongria
- 2013 Participació a reunions de coordinació del projecte «L'essencial és invisible als ulls», organitzades per la Fundació Hongaresa Down, Budapest.

Irlanda
- 2009- Participació al 10è Congrés Mundial sobre la Síndrome de Down «Viure i aprendre al llarg de la vida» Dublin

Itàlia
- 2013: Participació a reunions de coordinació del projecte «L'essencial és invisible als ulls», organitzades per l'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) a Roma.
- 1995: Estada al Centro Studi USL3 a Genova per conèixer els serveis de mediació. Participació a reunions de coordinació del programa 'Horizon'. Posteriorment se'ls va proporcionar formació a Barcelona.

Mèxic
- 2013: Participació al Tercer Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down a Monterrey.
- 2012- Congrés de Síndrome de Down de Monterrey.

Regne Unit- 2013: Participació a una reunió del London Down Syndrome Consortium, Londres.

Sudàfrica
- 2012: Participació en el XI Congrés Mundial sobre la Síndrome de Down a Ciutat del Cap.

Suïssa
- 2013: Participació al «Roche Global Down Syndrome Advisory Board». Basilea.

Veneçuela
Col·laboracions amb AVESID (Caracas).
- 2010: Sèrie de 4 conferències en el marc del XIV Congrés Internacional sobre la síndrome de Down: «De la Teoria a la pràctica».
- 2009: Formació Sexualitat i discapacitat..
- 2009: Formació en Salut Mental.

Programa Horizon
Entre els anys 1995 i 2000 es va participar en el programa europeu Horizon sobre formació en situació i inserció sociolaboral de persones amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals. El projecte, que va consistir en activitats d'orientació, valoració i seguiment en el procés d'integració a l'empresa ordinària, va derivar posteriorment en el servei actual d'integració sociolaboral «Col·labora».