Treballem amb Glifing per facilitar l’aprenentatge lector dels infants amb problemes de lectura

La Fundació l’empresa Glifing col·laboraran per a la utilització del Mètode Glifing amb els nens de la fundació que presenten problemes de lectura, per tal de donar suport a la seva escolarització i a l’assoliment de les seves capacitats lectores, que tan importants són en el dia a dia de qualsevol persona.

Gràcies a l’acord amb Glifing, des del seu Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar, oferim a les famílies de nens i nenes amb la síndrome de Down una nova manera de treballar les dificultats de lectura amb els seus fills i filles.

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic. Consisteix en un entrenament sistemàtic de la lectura que permet a les persones amb dificultats per adquirir fluïdesa lectora, millorar el seu rendiment lector de manera ràpida i amena, a través d’un programa d’ordinador de format lúdic. L’entrenament es realitza amb un ordinador o tauleta, fent de la lectura un joc. Dedicant entre 15-20 minuts, durant quatre sessions a la setmana, l’infant treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga. El programa permet treballar, a més a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció, així com la comprensió lectora.

Amb un format lúdic, que s’adapta a les necessitats de cada persona, es pot treballar des de casa i amb la màxima flexibilitat per a la família. A més, Glifing permet l’elaboració d’informes de seguiment que permeten que el professional pugui saber com evoluciona l’infant i informar-ne a la família.

Durant el curs 2016/2017, professionals de la Fundació van rebre formació sobre el mètode per part dels responsables de Glifing i es va dur a terme una prova pilot. El proper curs seran 6 els infants que podran beneficiar-se d’aquest sistema per millorar l’habilitat lectora.

Com funciona Glifing

Glifing té el seu origen al projecte social Avesedari, que inicia el seu camí l’any 2008 a partir d’una col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Montserrat Garcia és la promotora d’Avesedari i dels estudis que van comportar la creació del mètode. A partir d’un fet personal, i veient la dimensió emocional/ familiar, escolar i social de les dificultats lectores, Garcia va decidir centrar la seva carrera en donar visibilitat i aportar solucions per vèncer les dificultats d’aprenentatge, sent pionera a portar a terme un projecte d’aquest tipus, canalitzant la unió de ciència i tecnologia, i situant-se en l’avantguarda de la lluita contra les dificultats de lectura i el fracàs escolar associat.

El mètode Glifing avalua, analitza i entrena. El punt de partida de l’entrenament és l’avaluació. Una prova, elaborada per especialistes i integrada en la plataforma Glifing, proporciona informació objectiva i detallada del perfil lector de l’alumnat.Amb les dades recollides i processades a la plataforma, es dissenya un pla d’entrenament personalitzat, que s’adapta al perfil lector de l’alumne.