Unitat de síndrome de Down i malaltia d'Alzheimer

L’augment de l’esperança de vida de les persones amb síndrome de Down ha augmentat considerablement en els últims anys. Aquest fet ha provocat que les patologies relacionades amb l’edat, com l’Alzheimer, hagin esdevingut una de les preocupacions inicials del Centre Mèdic Barcelona Down.

Es preveu que la malaltia d’Alzheimer pot afectar la meitat d’aquests adults de més de 40 anys en algun moment de la seva vida. Això és degut a la trisomia de les persones amb la síndrome de Down en el cromosoma 21, on es produeix la proteïna precursora d’amiloide (APP) característica de la malaltia de l’Alzheimer.

Per aquest motiu, el 2012 el Centre Mèdic Barcelona Down creà la Unitat de síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer, integrada per un equip multidisciplinari.

OBJECTIUS DE LA UNITAT

1) Donar suport mèdic i social tant a les persones ja afectades per la malaltia d’Alzheimer com als seus cuidadors.

2) Conèixer l’estat cognitiu de tots els adults amb síndrome de Down més grans de 18 anys, com a base del diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer. 

3) Crear un cens amb les persones adultes amb síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer.

ACTUACIONS

  • Revisió neurològica, neuropsicològica i anàlisis de sang cada 5 anys. Visites personalitzades, assessoria i proves mèdiques.
  • Programa de psicoestimulació. Entrenament de diverses funcions cerebrals com el llenguatge, la memòria, la percepció, la capacitat de raonament o l’atenció.
  • Grups de suport de cuidadors de persones amb Síndrome de Down i Malaltia d’Alzheimer. Espai de trobada i intercanvi d’experiències amb persones que pateixen una situació similar i, també, un lloc d’aprenentatge, per tal de poder afrontar la malaltia i millorar el dia a dia de la persona afectada.

ACORD AMB L'HOSPITAL DE SANT PAU

La Fundació i l’Hospital de Sant Pau han signat un acord pioner amb una doble vessant, assistencial i d’investigació. Conjuntament han dissenyat un pla de salut que contempla avaluacions mèdiques, neurològiques per a la detecció i tractament precoç dels problemes neurològics i neuropsicològics, i per a la detecció i tractament de les persones amb síndrome de Down adultes.

Mitjançant aquest acord, es pretén atendre tota la població amb síndrome de Down de Catalunya.

Unitat Alzheimer - Down