);

Informació detallada sobre Protecció de Dades

1. Responsable

1.1. Responsable del tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (en endavant, “LA FUNDACIÓ”)
G08897696
C / Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona
932157423
protecciondedatos@fcsd.org

1.2. Delegat de Protecció de Dades (DPD):

En el cas que la FUNDACIÓ designi un DPD més endavant, en el moment de la designació del mateix, es publicaran les dades (telèfon i correu electrònic) de l’esmentat DPD a la pàgina web www.fcsd.org

2. Finalitats del Tractament

Les seves dades es podran utilitzar per:

– Tramitar la seva sol·licitud com a participant en els processos de selecció de l’entitat.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que a aquests efectes li hem sol·licitat.

Totes les dades sol·licitades són d´obligat emplenament, si no els indica, LA FUNDACIÓ no podrà atendre la seva sol·licitud.

La negativa i/o revocació del consentiment en cap cas condicionarà la gestió de la seva sol·licitud, sempre que ens hagi donat el seu consentiment per a la tramitació de la sol·licitud.

Terminis / Criteris de conservació de les dades

Les seves dades personals es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball i sempre que no revoqui el seu consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig de les mateixes, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el ministeri fiscal o d´altres administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció de les mateixes

4. Destinataris

– No es preveu dur a terme comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

– No es van a dur a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

5. Drets

a. Exercici de drets:

Si desitja exercitar els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a la FUNDACIÓ, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Selecció de personal, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

b. Dret retirada consentiment:

Vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Selecció de personal, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

c. Reclamació:

En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901.100.099, i lloc web www.agpd.es