);

Informació detallada sobre Protecció de Dades

1. Responsable

1.1. Responsable del tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, “LA FUNDACIÓ”)
G08897696
C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona
932157423
protecciondedatos@fcsd.org

1.2. Delegat de Protecció de Dades (DPD):

En el cas que LA FUNDACIÓ designi un DPD més endavant, en el moment de la designació d’aquest, es publicaran les dades (telèfon i correu electrònic) de dita DPD en la pàgina web www.fcsd.org

2. Finalitats del tractament

Les seves dades es podran utilitzar per a:

– Gestionar la relació amb els socis col·laboradors de la fundació i compliment d’obligacions legals i contractuals.

– Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre els nostres productes i serveis, així com d’activitats i programes duts a terme per la fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.

Si està d’acord marqui aquí □

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i el compliment d’obligacions legals i contractuals. Les comunicacions comercials en relació amb els nostres productes i serveis, es basen en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat.

Totes les dades sol·licitades són d’obligat emplenament, si no els emplena, LA FUNDACIÓ no podrà prestar-li el servei sol·licitat.

En tot cas, la negativa i/o revocació del consentiment per a enviaments publicitaris, en cap cas condicionarà l’execució del contracte.

4. Terminis/criteris de conservació de les dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb el soci col·laborador de l’associació, i per a la finalitat de l’enviament de publicitat, mentre no es revoqui el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

5. Destinataris

No es preveu dur a terme comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

No es preveu dur a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

6. Drets

6.1. Exercici de drets:

si desitja exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a la FUNDACIÓ, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Socis Col·laboradors, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

6.2. Dret retirada consentiment:

vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ a la direcció indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Socis Col·laboradors, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

6.3. Reclamació:

En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es