);

Informació detallada sobre Protecció de Dades

1. Responsable

1.1. Responsable del tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, “LA FUNDACIÓ”)
G08897696
C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona
932157423
protecciondedatos@fcsd.org

1.2. Delegat de Protecció de Dades (DPD):

En el cas que LA FUNDACIÓ designi un DPD més endavant, en el moment de la designació d’aquest, es publicaran les dades (telèfon i correu electrònic) de dita DPD en la pàgina web www.fcsd.org

2. Finalitats del tractament

Les seves dades es podran utilitzar per a:

– Gestionar la relació amb els socis de l’entitat, així com per a donar compliment a obligacions legals i contractuals. Entre les dades, es podran recaptar dades relatives a la seva salut, necessaris per a la correcta prestació del servei.

– Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre els nostres productes i serveis així com d’activitats i programes que dugui a terme la fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.

– Captació de la seva imatge i/o veu en les activitats que es realitzin, amb finalitats lúdics i educatius, i la seva possible comunicació a altres socis familiars i empleats de la FUNDACIÓ, així com publicar-los en memòries, revistes, taulons d’aquesta entitat, i/o qualsevol altre tipus de publicació o material orientat a la informació i difusió de la FUNDACIÓ, i/o en els seus comptes en xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), així com en el nostre lloc web www.fcsd.org, i en premsa, en la televisió local, en l’autonòmica i en la nacional. Sempre amb finalitats didàctics i lúdics i preservant la seva intimitat i bona imatge.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació contractual, segons els termes i condicions que consten en el contracte, i el compliment d’obligacions legals i contractuals. Les comunicacions comercials, així com la captació, comunicació i publicació de la seva imatge i/o veu es basen en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat.

Totes les dades sol·licitades en so d’obligat emplenament, si no els indica, LA FUNDACIÓ no podrà atendre la seva sol·licitud.

La negativa i/o revocació del consentiment per a enviaments publicitaris, captació, comunicació i publicació de la seva imatge i/o veu en cap cas condicionarà l’execució del contracte.

4. Terminis/criteris de conservació de les dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i per a la finalitat de l’enviament de publicitat, així com la captació, comunicació i publicació de la seva imatge i/o veu, mentre no es revoqui el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

5. Destinataris

No es preveu dur a terme comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

No es preveu dur a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

6. Drets

6.1. Exercici de drets:

si desitja exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a la FUNDACIÓ, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Socis, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

6.2. Dret retirada consentiment:

vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ a la direcció indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, , amb la referència Protecció de Dades Socis, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

6.3. Reclamació:

En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es