);
Bases

1. La Fundació Catalana Síndrome de Down convoca el XX Concurs Treball de recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a tots els alumnes de Catalunya que tractin aquest tema en el seu treball de recerca de segon curs de Batxillerat.

2. Els treballs que podran presentar-se al concurs hauran de ser monogràfics sobre la persona amb la síndrome de Down. Es posarà especial atenció als treballs que reflecteixin els beneficis de l’escolarització inclusiva d’aquestes persones per la seva integració laboral i social, o bé, segueixin aquesta línia com a filosofia de fons.

3. Si el jurat ho considera, els premis podran declarar-se deserts.

4. Per protegir la confidencialitat de les persones al·ludides en el treball, caldrà utilitzar noms ficticis o indicar-ho a peu de pàgina. L’ incompliment d’aquesta norma pot ser motiu de desqualificació.

5. Els treballs s’han d’enviar abans de l’1 de març de 2021 a: XX Concurs Treball de Recerca Josep Maria Jarque sobre la Persona amb la Síndrome de Down. Fundació Catalana Síndrome de Down, Comte Borrell 201-203, entresol, 08029 Barcelona.

6. Els treballs hauran de ser presentats per l’escola en dos sobres: Sobre 1; el treball anònim amb un número de referència qualsevol escrit al sobre. Sobre 2: amb la indicació del mateix número de referència al sobre, una nota a dins amb el títol del treball i les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, domicili, codi postal, població, telèfon de contacte, correu electrònic, escola de procedència i adreça); i les dades identificatives del tutor (nom i cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon).

7. S’atorgarà un primer premi que consistirà en 150 euros i un diploma per l’alumne guanyador, i un obsequi i un diploma de reconeixement per l’escola. També s’entregarà un accèssit de 70 euros i un diploma per l’alumne del segon treball classificat, i un diploma de reconeixement per l’escola.

8. El jurat estarà constituït per una comissió escollida especialment i formada per professionals de la Fundació i per experts en els àmbits de l’educació i de la discapacitat.

9. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer personalment als guardonats i mitjançant el nostre web.

10. El termini de recollida dels treballs no guardonats és de 15 dies després del lliurament del premi. Un cop passat aquest termini, el treball es destruirà.

 

Qui va ser Josep Maria Jarque?

Aquest concurs honora la memòria de Josep Maria Jarque (1935-2016), pedagog i mestre. Va dedicar la seva vida a preservar i fer conèixer els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i impulsar activament l’escola inclusiva.

Als inicis de la seva carrera va fer de mestre i va fundar el primer centre ocupacional per persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Del 1980 al 1987 va ser cap del Servei d’Educació Especial del Departament d’Ensenyament de Catalunya on també va treballar com a assessor entre el 1982 i el 1999. Va formar part de la comissió parlamentària que va elaborar el projecte de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

Va participar en qualitat d’expert a l’ONU i a l’OCDE. L’any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva tasca a favor de les persones amb discapacitat i, el 2001, la Medalla de la Ciutat de Terrassa. Des del 1999 fins la seva mort va se assessor de la Fundació Catalana Síndrome de Down.