);

Actualitat

View Calendar
07/05/2020 18:00 - 20:00
FCSD
Phone: 932157423

La lectoescriptura en infants amb la síndrome de Down és un dels grans reptes dins del procés educatiu i de la inclusió escolar.

Actualment hi ha un debat intens en relació als mètodes d’ensenyament-aprenentatge més adients per implementar amb l’alumnat amb la síndrome de Down.
Tenint en compte la variabilitat existent entre els infants amb la síndrome de Down, el que resulta imprescindible és conèixer les característiques de l’alumne per adequar les actuacions docents en tots els aprenentatges i al llarg de totes les etapes.

Així mateix, quan un professional es planteja l’interrogant sobre quin és el millor mètode per a ensenyar a llegir i a escriure, no podem obviar que l’eficàcia de l’aprenentatge no està únicament determinada pel mètode emprat.

Comparteix!