);

Actualitat

View Calendar

Donar als pares/mares i assistents una idea clara de les opcions legals que existeixen a l’ordenament jurídic vigent per protegir i donar suport a la persona amb una DID.

Comparteix!