);

Actualitat

View Calendar

Coneixerem els drets més relacionats amb el respecte a la persona (privacitat, igualtat, seguretat, prendre decisions, tenir parella i família…) A partir d’anàlisis de situacions quotidianes acompanyarem a les famílies a reflexionar de com es poden respectar i promoure aquests drets a casa tenint en compte les situacions particulars .

Comparteix!