);

FAQ’s – Preguntes freqüents

Què es l’Atenció Precoç?

L’Atenció Precoç és el conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d’origen biològic, psicològic o social, o que es troben en situació de risc de patir-ne.

Què és el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç?

És un servei especialitzat que es presta a través d’una xarxa sectoritzada de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), estesa per tot Catalunya. Els professionals realitzen una tasca interdisciplinària

D’avaluació, tractament i prevenció dirigida als infants i les seves famílies.

 

Quins professionals formen l’equip del CDIAP?

L’equip és multidisciplinari i està format per professionals de la psicologia, neuropediatria, logopèdia, pedagogia, fisioteràpia i treball social.

 

Què costa el servei?

El Servei és universal i gratuït a tot Catalunya.

 

A qui va adreçat?

L’atenció va dirigida als infants amb trastorns en el desenvolupament o risc de patir-ne i la seva família, així com a les famílies preocupades per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament del seu fill/a menor de 6 anys.

 

Quin és l’objectiu del CDIAP?

Afavorir el desenvolupament global dels infants amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne i millorar les seves relacions familiars.

 

De quina forma es treballa?

Es treballa de forma individualitzada i interdisciplinària. Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament en els àmbits sanitari, social i educatiu. Sempre amb les famílies com a eix central.

 

Com es pot accedir al servei?

S’hi pot accedir per derivació d’algun professional o per iniciativa familiar. Cal contactar telefònicament o de forma presencial.

 

Quins són els requisits d’atenció?

Al nostre CDIAP poden accedir aquells infants i les seves famílies que estiguin empadronats als municipis de l’Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Sant Gervasi, Tres Torres i Putxet-Farró i siguin menors de 6 anys.

 

Quina documentació es necessita?

A l’entrevista d’acollida es demanarà el DNI dels progenitors, la targeta sanitària de l’infant i el full d’empadronament de l’infant.

 

Quin temps de demora d’atenció hi ha des de la demanda del servei?

Es realitzarà una entrevista d’acollida abans d’un mes des de la data de demanda.

 

Quin és el procediment d’atenció?

Primer es realitzarà una entrevista d’acollida amb els progenitors on es recollirà el motiu de demanda, es valorarà la idoneïtat de l’atenció i s’informarà del servei i els procediments d’atenció.

 

En què consistirà la valoració?

La valoració diagnòstica consisteix en una entrevista d’anamnesi per conèixer el desenvolupament global de l’infant i la família fins al moment de la consulta i diverses sessions de valoració realitzades pels professionals necessaris en cada cas. Posteriorment, en una reunió interdisciplinària, s’acordarà la orientació diagnòstica que s’explicarà a la família a l’entrevista devolutiva.

 

Què he de fer si necessita tractament?

A l’entrevista de devolució s’explicarà la necessitat o no d’iniciar un procés terapèutic i si és necessari s’oferirà aquesta possibilitat amb la realització d’un pla terapèutic on es definirà la freqüència, els professionals i objectius del tractament. Aquest pla terapèutic s’anirà revisant periòdicament.

 

Es realitzaran coordinacions amb altres serveis?

Sempre que sigui necessari es realitzaran coordinacions amb els altres dispositius assistencials d’atenció a la infància: llar d’infants, escola, pediatre, infermera pediàtrica, serveis socials…

 

Fins quan es pot disposar del servei?

Podrà rebre atenció mentre s’estigui en situació de necessitar-lo i s’estendrà fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials, o quan compleixi l’edat de sis anys.

 

Què és el neuropediatre?

El neuropediatre és un pediatre especialista en el desenvolupament normal i patològic del sistema nerviós central i neuromuscular. Té cura del neurodesenvolupament i dels aspectes de maduració del cervell infantil.

 

Què es fa a la visita del neuropediatre?

Per tal de diagnosticar i tractar les dificultats farà una exploració de diferents aspectes del desenvolupament bio-psico-social i, si ho considera necessari, ho complementarà amb proves mèdiques.

 

Què és el TEA?

El Trastorn de l’Espectre Autista és un trastorn del desenvolupament que es manifesta durant els primers anys d’edat. Les principals dificultats es troben en l’àrea d’interacció social i comunicació i presenten comportaments restrictius i repetitius en interessos i/o activitats.

 

Com puc saber si el meu fill pateix TEA?

Per poder diagnosticar un infant de TEA cal una valoració professional especialitzada. Si estan preocupats per algun aspecte del desenvolupament global de l’infant poden consultar al CDIAP.

 

Com puc estimular el llenguatge del meu fill/a?

L’aparició del llenguatge sorgeix a partir de la relació amb l’altre. A través del joc i la interacció els infants descobreixen el món que els envolta, interaccionant, comunicant-se i adquirint nous coneixements. El joc lliure i compartit afavoreix el desenvolupament intel·lectual i emocional. És bo que hi hagi algú que jugui amb ell i que se li parli i expliquin les coses de forma ajustada a la seva edat. Les joguines han de ser ajustades a l’edat i interessos de l’infant. Establir torns de conversa potencia l’aparició del llenguatge i les habilitats socials.

Com puc saber si el meu fill/ té dificultats en el desenvolupament del llenguatge?

 

El desenvolupament del llenguatge és progressiu des de l’aparició de les primeres paraules al voltant de l’any fins que a partir dels dos anys comença “l’explosió del llenguatge” i el nen comença a construir frases. Cal observar aspectes importants de la comunicació i el llenguatge com són el desig de comunicar-se, si assenyala, ensenya coses, somriu, mira atent, la comprensió, etc.

Si el nen amb dos anys es comunica molt poc i té molt poc llenguatge seria convenient que consultéssiu un especialista (directament al CDIAP o al pediatre) per tal de valorar la comunicació i el llenguatge, així com també poder descartar problemes auditius.

De totes maneres, si el desenvolupament del llenguatge del teu fill/a et preocupa pots consultar al CDIAP.

 

El meu fill/a és prematur. Necessita anar al CDIAP?

Un nadó nascut prematurament és considerat de risc de tenir un retard o dificultats en el desenvolupament. Segons el grau de prematuritat el risc pot ser major o menor, i a vegades al llarg del seu desenvolupament poden aparèixer disfuncions o dificultats en l’adquisició d’habilitats i aprenentatges. És per això que l’atenció terapèutica en un CDIAP està indicada per prevenir retards i per poder detectar de manera precoç les possibles dificultats que puguin sorgir al llarg del seu desenvolupament.

 

Quan consultar pel desenvolupament psicomotriu del meu fill?

El desenvolupament psicomotriu ve influenciat per factors individuals i ambientals. Cada nen té el seu ritme de desenvolupament i és important observar l’evolució de les diferents etapes (aguantar el cap, aguantar assegut, desplaçar-se…). Si vostès estan preocupats per algun aspecte del desenvolupament psicomotriu poden consultar al pediatre i/o al CDIAP.

 

La gelosia és un motiu per consultar?

Tenir un germanet implica un canvi important en la vida familiar. Tenir sentiments ambivalents, d’estima i alhora de rivalitat, entra dins de lo normal. Davant d’aquests sentiments els nens reaccionen de forma molt diversa. Si aquestes situacions s’allarguen en el temps o són molt extremes podeu consultar al CDIAP.

 

A vegades quan crido al meu fill no em fa cas. Cal consultar?

Que els nens no facin cas quan se’ls crida pot tenir a veure amb diferents motius o causes: potser caldrà esbrinar si hi sent bé del tot, potser té a veure amb que no té interès per allò en aquell moment, potser no té clar que és a ell a qui es crida… Si això passa molt sovint, estaria bé poder valorar-ho pels professionals del CDIAP.