);

La Fundació Catalana Síndrome de Down organitza, el proper 18 de juny de 2020, una jornada internacional sobre salut mental i discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de conèixer els principals trastorns mentals que pot patir aquesta població, el seu diagnòstic i tractaments.

Amb aquesta jornada ens proposem adquirir un major coneixement dels trastorns mentals d’aquest col·lectiu, la seva prevalença, les peculiaritats dels tractaments (farmacològics i psico-terapèutics), així com els diferents tipus d’abordatges des dels entorns educatiu i social, sense oblidar l’acompanyament i orientació a les famílies, les persones cuidadores i altres referents. Convidem a professionals de la salut mental (psiquiatria i psicologia) i d’altres disciplines afins (pedagogia, educació, treball social, etc.) a participar enviant una proposta de pòster de caràcter científic.

 

ENVIAMENT DE PÒSTERS

· El termini màxim per enviar les propostes de pòster és el dia 4 de maig de 2020. S’anunciarà l’acceptació dels pòsters el dia 18 de maig de 2020.

· Els pòsters han de tenir un caràcter científic i/o tècnic i han d’estar degudament referenciats.

· Els pòsters es poden presentar en català, castellà o anglès.

· La mida màxima dels pòsters és de 70 cm d’ample per 100 cm d’alçada.

· Els autors hauran de portar el pòster imprès, ja que no hi haurà la possibilitat d’imprimir-lo durant les Jornades.

· És imprescindible que algun dels autors estigui inscrit en les Jornades.

· La organització es reserva el dret de selecció.

· Únicament s’acceptaran les propostes de pòster registrades mitjançant el següent formulari.


Més informació: congres@fcsd.org

Accessibility