);

La Fundació Catalana Síndrome de Down organitza, els dies 21 i 22 d’octubre de 2020, unes jornades internacionals sobre salut mental i discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de conèixer els principals trastorns mentals que pot patir aquesta població, el seu diagnòstic i tractaments.

Amb aquestes jornades ens proposem adquirir un major coneixement dels trastorns mentals d’aquest col·lectiu, la seva prevalença, les peculiaritats dels tractaments (farmacològics i psico-terapèutics), així com els diferents tipus d’abordatges des dels entorns educatiu i social, sense oblidar l’acompanyament i orientació a les famílies, les persones cuidadores i altres referents. Convidem a professionals de la salut mental (psiquiatria i psicologia) i d’altres disciplines afins (pedagogia, educació, treball social, etc.) a participar enviant una proposta de pòster de caràcter científic.

 

ENVIAMENT DE PÒSTERS

· S’amplia el període per enviar les propostes de pòster fins el dia 30 de setembre de 2020. S’anunciarà l’acceptació dels pòsters el dia 7 d’octubre de 2020.

· Els pòsters han de tenir un caràcter científic i/o tècnic i han d’estar degudament referenciats.

· Els pòsters es poden presentar en castellà o anglès.

· És imprescindible que algun dels autors estigui inscrit en les Jornades.

· Per l’acceptació d’un pòster, és necessari enviar dos documents diferents. D’una banda, s’haurà d’enviar el pòster en format PDF (descarrega plantilla) i, de l’altra, un vídeo d’una durada de 2/3 min en format AVI o MP4 en el que s’expliqui breument el contingut del propi pòster

· La organització es reserva el dret de selecció.

· Únicament s’acceptaran les propostes de pòster registrades mitjançant el següent formulari.

* Durant les Jornades, els pòsters i vídeos es podran consultar en el web de la FCSD i es retransmetran en les pauses de la emissió en directe.


Més informació: congres@fcsd.org