);

Eines Digitals

Coneixem i fem ús de les xarxes socials i les aplicacions per comunicar de forma segura

Horari:
Dijous, de 17.30 a 19.30 h.

De setembre a juny
INICI: 10 de setembre de 2020

PREU
80,2€ menuslas (cost real: 129,9€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)