);

Activa’t cap al treball

Formació teòrico-pràctica per potenciar aquells recursos personals que afavoreixen a la persona, amb síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual, amb diferents nivells de formació, i amb poca o sense experiència laboral, a obtenir una experiència que l’ha de permetre posteriorment accedir al món laboral ordinari.

Formadors: Laia Vinent i Maria Ortigosa

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:00 h.

DATA D’INICI: 13 de setembre de 2021

PREU
0€