Auxiliar de congressos

Formació Professional amb col·laboració de la Fundació Quiero Trabajo per adquirir les competències pròpies del perfil d’auxiliar de congressos.

Dimarts i dijous, de 10.00 a 12.00 h.

De gener a març de 2020
Fundació Quiero Trabajo

0€ mensuals

La realització d’aquests cursos  “AUXILIAR “ està subjecta a rebre la subvenció pertinent.

Dades primera persona (pare o mare)

Dades segona persona (opcional)

Dades persona amb discapacitat


SiNo


Accessibility