);

Auxiliar de congressos

Formació Professional amb col·laboració de la Fundació Quiero Trabajo per adquirir les competències pròpies del perfil d’auxiliar de congressos.

Dilluns i dimecres de 10 a 12 del 28/9 al 16/12

0€ mensuals (cost real 115,7€)

La realització d’aquests cursos  “AUXILIAR “ està subjecta a rebre la subvenció pertinent.