Auxiliar de museus

Formació professional a la Universitat Pompeu Fabra per adquirir competències laborals pròpies d’equipaments culturals.

Dimarts i dijous, de 10.00 a 12.00 h.

De gener a març de 2020
Universitat Pompeu Fabra

0€ mensuals (cost real: 263€)

La realització d’aquests cursos “Auxiliar” està subjecta a rebre la subvenció pertinent

Accessibility