Auxiliar de museus

Formació professional a la Universitat Pompeu Fabra per adquirir competències laborals pròpies d’equipaments culturals.

Dimarts i dijous de 10 a 12 de 12/1/21 al 25/3/21

0€ mensuals (cost real: 263€)

La realització d’aquests cursos “Auxiliar” està subjecta a rebre la subvenció pertinent

Accessibility