Auxiliar de serveis

Formació professional a la Universitat de Barcelona per adquirir competències laborals pròpies de serveis generals.

Dimarts i dijous, de 10.00 a 12.00 h.

De abril a juny de 2020
Universitat de Barcelona

0€ mensuals (cost real: 248€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)


SiNoAccessibility