);

Club de la feina (subvenció del SIOAS)

Acompanyament continuat a persones que han perdut recentment la feina o que de forma sostinguda estan tenint dificultats per accedir de nou a llocs de treball en el mercat laboral ordinari.

Formadora: Maria Martinez

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Dilluns i dimecres, de 15:00 a 18:00 h.
Dimarts, de 09:00 a 11:00 h.

DATA D’INICI: 6 de setembre de 2021

PREU
0€