);

Club de lectura

A la Biblioteca Agustí Centelles gaudirem d’un club de lectura per reforçar i mantenir la lecto-escriptura en un marc inclusiu.

Tots els dimarts, de 18.30 a 20.00 h.

De setembre a juny.
INICI: 8 de setembre de 2020

32,5€ mensuals (cost real: 32,5€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)