);

Curs d’iniciació al treball

Curs adreçat a les persones que ja tenen unes competències bàsiques transversals assolides i enfocat específicament a facilitar una preparació bàsica pre-laboral. També pot ser útil per aquelles persones que, tot i haver tingut alguna experiència laboral prèviament requereixen un procés d’actualització de competències per fer front als reptes que planteja el món laboral.

De dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 seguint calendari escolar inici el 14 de setembre fi el 30 de juny

4 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 635€)
3 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 476,3€)
2 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 317,5€)
1 dia a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 158,8€)

La realització d’aquest curs està subjecta a rebre la subvenció pertinent.