Curs d’iniciació al treball

Curs adreçat a les persones que ja tenen unes competències bàsiques transversals assolides i enfocat específicament a facilitar una preparació bàsica pre-laboral. També pot ser útil per aquelles persones que, tot i haver tingut alguna experiència laboral prèviam requereixen un procés d’actualització de competències per fer front als reptes que planteja el món laboral.

De dilluns a dijous, de 9.30 a 12.30 h.

De setembre a juny
INICI: 16 de setembre de 2019

4 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 320€)
3 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 240€)
2 dies a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 160€)
1 dia a la setmana: 0€ mensuals (cost real: 80€)

Accessibility