Conferència: Els diferents mecanismes de protecció legal per a la persona discapacitat intel·lectual

Donar als pares/mares i assistents una idea clara de les opcions legals que existeixen a l’ordenament jurídic vigent per protegir i donar suport a la persona amb una DID.

Formador: Genis Boadella (Dincat)

Dimecres 30 octubre a les 19:00 a 20:30

Sala 412. BSM, Pompeu Fabra University’s school of management. Carrer de Balmes, 132, 134, 08008 Barcelona

Cost 40€

Preu final: Gratuït

Dades persona amb discapacitat (en el cas de ser familiar)


SiNo

Dades empresa (en el cas de ser professional)


Per qualsevol dubte o aclariment contactin amb el servei de formació a formació@fcsd.org

Accessibility