);

Formació continuada

Curs adreçat a persones +16 anys d’edat, que finalitzen l’escolaritat obligatòria, en centres ordinaris o centres d’educació especial, amb la finalitat de consolidar els aprenentatges desenvolupats durant aquesta etapa i facilitar les competències transversals bàsiques que fan possible la transició cap a la vida adulta.

Formadors: Laia Vinent, Núria Aragonès, Elisabet Bailén, Edgar Prat

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:00 h.

DATA D’INICI: 13 de setembre de 2021

PREU
188€